Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking WA-Plus (ook wel beperkt Casco genoemd)  dekt de schade die je met je auto toebrengt aan anderen. Maar in sommige gevallen is ook schade aan je eigen auto gedekt. Bijvoorbeeld als je auto wordt gestolen, beschadigd wordt door storm, brand, hagel, ruitbreuk of een aanrijding met een dier.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Als iemand door jouw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden wij niet meer dan € 6.070.000,- per gebeurtenis. Als je schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we per gebeurtenis maximaal
€ 2.500.000,-.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van jou en je auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van je auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij jou en de andere inzittenden naar huis brengen na een ongeval.

Diefstal of total loss

Diefstal van je auto is verzekerd. Er is sprake van totaal verlies als jouw auto total loss of geheel verdwenen is. Als dit verlies veroorzaakt is door een gedekte gebeurtenis, is dat verzekerd. Ben je de 1e eigenaar en de auto is jonger dan 12 maanden heb je standaard 1 jaar nieuwwaarde, uit te breiden naar 3 jaar. Ben je niet de 1e eigenaar dan heb je standaard 1 jaar aankoopwaarde, met keuze dit uit te breiden naar 3 jaar.

Extra informatie

Is je auto bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud (gerekend vanaf de bouwmaand)? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Daarna stellen wij de waarde - afhankelijk van de gekozen nieuwwaarde of aankoopwaarde - vast op dagwaarde, plus 10%. Diefstal van de auto wordt alleen vergoed als de auto goed afgesloten was en aan de beveiligingseisen voldeed. 

Reparatie

Voor reparaties aan je eigen auto werken wij samen met Schadegarant. Dan heb je geen eigen risico.  Als de schade niet is hersteld bij Schadegarant, dan geldt er een eigen risico van € 500.

Extra informatie

Je kan gebruikmaken van de vervangend vervoerservice als je auto wordt gerepareerd door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, blikseminslag, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij vervanging of herstel van de ruit betaal je geen eigen risico bij een Glasgarant herstelbedrijf. Je betaalt € 500 eigen risico bij reparatie of vervanging door een herstelbedrijf dat niet bij Glasgarant is aangesloten.

Inbraak

Schade aan je auto door (een poging) tot inbraak of diefstal is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van je auto. Dit hangt af van de cataloguswaarde en het bouwjaar van je auto.

Keuze: pechhulp

Met de extra dekking pechhulp in Nederland krijg je hulp bij pech in heel Nederland. Met de extra dekking pechhulp in Europa krijg je hulp in Europa (buiten Nederland) als je met je auto pech krijgt.

Accessoires

Accessoires zijn standaard meeverzekerd tot € 1.000. Dit zijn zaken die niet standaard bij de auto worden geleverd, maar later in of aan de auto vast zijn gemonteerd. Je kunt het verzekerd bedrag verhogen tot maximaal € 5.000.

Extra informatie

Door jezelf eenvoudig te monteren navigatieapparatuur, mobiele telefoons en draagbare dvd-spelers zien wij niet als accessoires.

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

De extra dekking Schade inzittenden vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.

Extra informatie

We vergoeden de schade aan personen in jouw auto tot een bedrag van € 1.000.000 wanneer je een ongeluk hebt. Schade aan bagage en kleding vergoeden we tot € 5.000. Dit bedrag geldt voor de bestuurder en andere inzittenden samen.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de Rechtsbijstandsverzekering motorrijtuigen ben je verzekerd van hulp bij juridische conflicten na een verkeersongeluk met de verzekerde auto, als je strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat je in het verkeer hebt gedaan, of bij conflicten over contracten over die auto. De juridische hulp wordt verleend door DAS Rechtsbijstand.

Extra informatie

Het bedrag waarover je conflict gaat moet minimaal € 175 zijn. Als het bedrag lager is, neemt DAS Rechtsbijstand het conflict niet in behandeling. Dit geldt niet voor strafzaken en schade die je in het verkeer met de verzekerde auto hebt opgelopen en die verhaald moet worden.

Wat is niet verzekerd?

Andere schade aan eigen auto

Schade door ander "van buiten komend onheil", zoals een aanrijding, is niet verzekerd.

Opzet en roekeloosheid

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzettelijk handelen of nalaten.

Extra informatie

Met opzet bedoelen wij het willens en wetens veroorzaken van schade, of de grote kans op schade willens en wetens voor lief nemen; ook als deze schade niet was bedoeld. Met opzet bedoelen wij ook het goedvinden dat schade wordt veroorzaakt door een ander.

Vandalisme

Je bent niet verzekerd voor vandalismeschade.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens het verhuren van je auto, of wanneer je je auto gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico als de schade is hersteld bij Schadegarant of als je ruit is hersteld bij Glasgarant.  Als de schade of de ruit is hersteld door een bedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant of Glasgarant, dan geldt er een eigen risico van € 500. 

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de WA  beperkt casco dekking. Je kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden.

Beveiligingseisen

Sommige auto's moeten voldoen aan een bepaalde beveiligingsklasse om verzekerd te zijn tegen inbraak of diefstal. Dit krijg je direct te zien bij het aanvragen van je autoverzekering.

Extra informatie

Schade door (poging tot) diefstal, inbraak en joyriding is niet verzekerd als je niet aan de verplichte diefstalbeveiligingseisen hebt voldaan.

Accessoires

Schade aan accessoires van de auto ontstaan door een gedekte gebeurtenis is standaard verzekerd tot € 1.000 en kan je aanvullend verzekeren tot maximaal € 5.000.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe in ieder geval aangifte wanneer er sprake is van een strafbaar feit of verlies.
Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Extra informatie

Schades die veroorzaakt zijn door brand, storm en natuur, diefstal en ruit hebben geen invloed op jouw no-claimkorting of schadevrije jaren.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. De korting is maximaal 70%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Extra informatie

Wanneer je je verzekering hebt opgezegd ben je verzekerd tot en met de dag waarop je verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering opzeggen met een online formulier via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekening-opheffen/je-verzekering-opzeggen.html of je kunt je verzekering opzeggen met een brief.  Heb je nog vragen over opzeggen? Bel dan de klantenservice op 030 - 633 30 00.