Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die je met je auto toebrengt aan anderen. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende verzekeringen. Schade aan je eigen auto is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. Als iemand door jouw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden wij niet meer dan € 6.070.000,- per gebeurtenis. Als je schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we per gebeurtenis maximaal € 2.500.000,-.                                                                                 

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van jou en je auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van je auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat wij jou en de andere inzittenden naar huis brengen na een ongeval.

Keuze: pechhulp

Met de extra dekking pechhulp in Nederland krijg je hulp bij pech in heel Nederland. Met de extra dekking pechhulp in Europa krijg je hulp in Europa (buiten Nederland) als je met je auto pech krijgt.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de Rechtsbijstandsverzekering motorrijtuigen ben je verzekerd van hulp bij juridische conflicten na een verkeersongeluk met de verzekerde auto, als je strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat in je in het verkeer hebt gedaan, of bij conflicten over contracten over die auto. De juridische hulp wordt uitgevoerd door DAS Rechtsbijstand.

Extra informatie

 Het bedrag waarover je conflict gaat  moet minimaal € 175 zijn. Als het bedrag lager is, neemt DAS Rechtsbijstand het conflicht niet in behandeling. Dit geldt niet voor strafzaken en schade die je in het verkeer met de verzekerde auto hebt opgelopen en die verhaald moet worden. 

Keuze: Schadeverzekering Inzittenden

De extra dekking Schade inzittenden vergoedt na een ongeval letselschade van de bestuurder en inzittenden en schade aan spullen in de auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.

Extra informatie

We vergoeden de schade aan personen in jouw auto tot een bedrag van € 1.000.000 wanneer je een ongeluk hebt. Schade aan bagage en kleding vergoeden we tot € 5.000. Dit bedrag geldt voor de bestuurder en andere inzittenden samen.

Wat is niet verzekerd?

Diefstal of total loss

Je bent niet verzekerd voor diefstal of total loss. Maar bij diefstal betalen wij wel de kosten voor hulpverlening.

Reparatie

Je bent niet verzekerd voor reparatiekosten.

Schade door brand en natuur

Je bent niet verzekerd voor schade door brand en natuur.

Ruitschade

Je bent niet verzekerd voor ruitschade.

Inbraak

Je bent niet verzekerd voor inbraakschade.

Schade aan eigen auto

Je bent niet verzekerd voor schade aan je eigen auto.

Vandalisme

Je bent niet verzekerd voor vandalismeschade.

Opzet of roekeloosheid

Je bent niet verzekerd voor schade die ontstaat door opzettelijk handelen of nalaten.

Extra informatie

Met opzet bedoelen wij het willens en wetens veroorzaken van schade, of de grote kans op schade willens en wetens voor lief nemen; ook als deze schade niet was bedoeld. Met opzet bedoelen wij ook het goedvinden dat schade wordt veroorzaakt door een ander.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als de schade onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens het verhuren van je auto, of wanneer je je auto gebruikt voor vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder (geldig) rijbewijs wordt ook niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Niet van toepassing.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder valt nooit onder de WA dekking. Je kunt deze schade verzekeren met de extra dekking Schade Inzittenden.

Drempelbedrag Rechtsbijstand

Het bedrag waarover je conflict gaat  moet minimaal € 175 zijn. Als het bedrag lager is, neemt DAS Rechtsbijstand het conflict niet in behandeling. Dit geldt niet voor strafzaken en schade die je in het verkeer met de verzekerde auto hebt opgelopen en die verhaald moet worden.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart).  Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe in ieder geval aangifte wanneer er sprake is van een strafbaar feit of verlies.
Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je extra premiekorting. Dit is maximaal 70%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Wij kunnen ook de
verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Extra informatie

Wanneer je je verzekering hebt opgezegd ben je verzekerd tot en met de dag waarop je
verzekering stopt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering opzeggen met een online formulier via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekening-opheffen/je-verzekering-opzeggen.html of je kunt je verzekering opzeggen met een brief.  Heb je nog vragen over opzeggen? Bel dan de klantenservice op 030 - 633 30 00.