Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de WA + Volledig casco verzekering (ook wel allrisk) ben je niet alleen verzekerd voor alle schades die je met de auto aan anderen toebrengt (WA) en diefstal, storm en brand (Beperkt Casco), maar ook voor schades aan je eigen auto door een aanrijding, stoten en te water raken.

Extra informatie

Je bent ook verzekerd als je per ongeluk met je auto tegen een boom botst of bij het parkeren een paaltje raakt. Of als iemand jouw geparkeerde auto beschadigt.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Onder andere slepen, regelen van vervangend vervoer en repatriëring.

Extra informatie

Neem hiervoor altijd eerst contact op met onze alarmcentrale. Je bent niet verzekerd als je pech krijgt met je verzekerde auto. Dit kan je verzekeren met de aanvullende verzekering Pechhulp Nederland en/of Pechhulp Europa.

Diefstal of total loss

Is je auto bij total loss of diefstal minder dan één jaar oud (gerekend vanaf de bouwmaand)? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde. Daarna stellen wij de waarde vast op dagwaarde, plus 10%.

Extra informatie

Diefstal van de auto wordt alleen vergoed als de auto goed afgesloten was en aan de beveiligingseisen voldeed.

Reparatie

Voor reparaties aan je eigen auto werken wij samen met Schadegarant. Als de schade niet is hersteld bij Schadegarant, dan geldt er een eigen risico van € 500.

Extra informatie

Je kan gebruikmaken van de vervangend vervoerservice als je auto wordt gerepareerd door een bij Schadegarant aangesloten bedrijf.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, blikseminslag, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Bij vervanging of herstel van de ruit betaal je geen eigen risico bij een Glasgarant herstelbedrijf. Je betaalt € 500 eigen risico bij reparatie of vervanging door een herstelbedrijf dat niet bij Glasgarant is aangesloten.

Inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak of diefstal is verzekerd. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van je auto. Dit hangt af van de cataloguswaarde en het bouwjaar van je auto.

Schade aan eigen auto

Schade aan je eigen auto is verzekerd. Ook als het jouw eigen schuld is.

Pechhulp

Als je auto jonger is dan 7 jaar, dan ben je buiten je woonplaats standaard verzekerd voor Pechhulp in Nederland.

Keuze: verlengde nieuwwaarderegeling

Als je auto minder dan 1 jaar oud is, kun je kiezen voor de Verlengde Nieuwwaarderegeling. Dan vergoeden wij de eerste 3 jaar (gerekend vanaf de bouwmaand) de schade op basis van de nieuwwaarde. Na 3 jaar gaan we uit van dagwaarde, plus 10%.

Extra informatie

Als je een tweedehands auto hebt die ouder is dan 1 jaar, kun je kiezen voor de Verlengde Aankoopwaarderegeling. Dan vergoeden wij de eerste 3 jaar (gerekend vanaf de aankoopmaand) de schade op basis van de aankoopwaarde. Na 3 jaar gaan we uit van dagwaarde, plus 10%.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of het onder invloed zijn van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur van je auto of vervoer tegen betaling. Of door slijtage als gevolg van slecht onderhoud.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wil je ook schade aan personen of spullen in de auto verzekeren? Kijk dan of je een schadeverzekering inzittenden wilt sluiten.

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico als de schade is hersteld bij Schadegarant. Als de schade is hersteld door een bedrijf dat niet is aangesloten bij Schadegarant, dan geldt er een eigen risico van € 500.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. De korting voor de Volledig Casco dekking is maximaal 70%. Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Je kan de verzekering vanaf de ingangsdatum dagelijks stoppen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekening-opheffen/je-verzekering-opzeggen.html