Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat daarbij om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, neerslag, storm, lekkage en ongelukjes. Dit is een all risk verzekering.

Wat is verzekerd?

Alle losse spullen in je huis, zoals meubels, gordijnen en apparatuur. Huurdersbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Voor sommige spullen gelden speciale regels per gebeurtenis. Dit lees je in de voorwaarden. Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je huurwoning gedaan hebt.

Verzekerd bedrag

Op je polis staat het verzekerde bedrag van je inboedel.

Extra informatie

Je verzekeraar bepaalt wat je precies terugkrijgt. Voor sommige spullen geldt een lagere maximum vergoeding.

Contra-expertise na schade

Na een schade kan de verzekeraar een expert inschakelen om de schade vast te stellen. Meestal komt die expert er samen met jou goed uit. Maar je mag ook een eigen expert in de arm nemen. Als de schade is verzekerd, vergoedt de verzekeraar de redelijke kosten die je hiervoor maakt.

Sieraden

In huis zijn sieraden standaard meeverzekerd tot € 6.000. Zijn je sieraden meer waard dan is de kostbaarhedendekking een goede aanvulling.

(Audio-) apparatuur

(Audio-) apparatuur is ongelimiteerd meeverzekerd tot aan het maximaal verzekerd bedrag wat op je polis staat.

Spullen buiten huis

Schade aan spullen die bij je huis horen, maar buiten staan (bijvoorbeeld tuinmeubelen) zijn in beperkte mate verzekerd. Check hiervoor de voorwaarden.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Garantie tegen onderverzekering

Bij schade doen wij geen beroep op eventuele onderverzekering. Ook als de schade hoger is dan het verzekerde bedrag dat op je polis staat.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot dat maximum.

Keuze: Glasverzekering

Deze aanvullende verzekering is voor schade aan glas, zoals ramen en glas in deuren.

Keuze: Buitenshuisdekking

Hiermee zijn je audio-, video-, film- en fotoapparatuur, laptops en smartphones in heel Nederland buiten de deur verzekerd tegen schade door verlies, diefstal, vermissing en beschadiging. Je hebt een eigen risico van € 50.

Wat is niet verzekerd?

  • Spullen die je buiten je huis meeneemt, zijn niet verzekerd. Dit kun je extra meeverzekeren.Wij keren niet uit bij schade door bijvoorbeeld slijtage of constructiefouten. Schade aan glas (glas voor lichtdoorlating) is niet verzekerd. Dit kun je meeverzekeren.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd verzekerd. Check de polisvoorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Je hebt een eigen risico van € 75 per gebeurtenis. Voor onder andere brand, ontploffing, waterschade en inbraak geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je bezittingen in je woning in Nederland. En dat geldt ook voor de bezittingen in de bijbehorende garage of schuur.

Extra informatie

Buiten de woning zijn je bezittingen alleen verzekerd in bepaalde gevallen. Check hiervoor de voorwaarden of vraag het na bij je verzekeringsadviseur.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We verwachten van jou dat als er iets verandert in of aan je woning of in je woonsituatie je dit binnen dertig dagen aan ons doorgeeft. Doe dit ook als je bezittingen worden overgebracht naar een ander gebouw.

Extra informatie

Van ons mag je verwachten dat we je met respect behandelen, dat we je helpen om je schade te herstellen of je betalen voor schade die is verzekerd en dat we dit zo snel mogelijk doen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Op je polis staat of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Wij schrijven de premie automatisch af van je rekening of je betaalt de premie iedere keer vóór de afgesproken datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Je kan de verzekering vanaf de ingangsdatum dagelijks stoppen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekening-opheffen/je-verzekering-opzeggen.html