Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan je woning. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, neerslag, storm, lekkage en inbraak. Dit is een all risk verzekering.

Wat is verzekerd?

Je woning is verzekerd bij schade. Ook een schuur, garage en bijgebouwen, als deze op hetzelfde adres staan, zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Je woning is verzekerd tot een maximum bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van je woning.

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op je polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot aan dat maximum.

Contra-expertise na schade

Na een schade kan de verzekeraar een expert inschakelen om de schade vast te stellen. Meestal komt die expert er samen met jou goed uit. Maar je mag ook een eigen expert in de arm nemen. Als de schade is verzekerd, vergoedt de verzekeraar de redelijke kosten die je hiervoor maakt.

Glas

Schade aan glas of ruiten (bedoeld voor lichtdoorlating) in je woning is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Schade aan glas door een eigen gebrek van bijvoorbeeld 'isolerend glas' is niet verzekerd.

Tuin

Schade aan je schutting, terreinafscheiding, tuinhuisje en een vast zwembad/jacuzzi is ook verzekerd. En in sommige gevallen vergoeden we ook schade aan je beplanting.

Verbouwing, leegstand

Schade tijdens een verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Komt je woning leeg te staan? Geef dit meteen door.

Extra informatie

Dit geldt tijdens verbouw als (een deel van) de woning nog geen ramen, definitief dak of sloten heeft.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd. Behalve als je woning langer dan 12 maanden leegstaat of je woning wordt verbouwd.

Garantie tegen onderverzekering

Bij schade doen wij geen beroep op eventuele onderverzekering. 

Extra informatie

Staan er maximale vergoedingen op de polis of in de voorwaarden? Dan vergoeden wij tot dat maximum.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door slijtage, constructiefouten en achterstallig onderhoud.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet in alle gevallen verzekerd. Schade tijdens een verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Check de voorwaarden. Of vraag je verzekeringsadviseur om advies.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis. Voor stormschade geldt een eigen risico van € 250.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

We verwachten van jou dat als er iets verandert in of aan je woning of in je woonsituatie je dit binnen dertig dagen aan ons doorgeeft.

Extra informatie

Van ons mag je verwachten dat we je met respect behandelen, dat we je helpen om je schade te herstellen of je betalen voor schade die is verzekerd en dat we dit zo snel mogelijk doen.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Op je polis staat of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Wij schrijven de premie automatisch af van je rekening of je betaalt de premie iedere keer vóór de afgesproken datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Je kan de verzekering vanaf de ingangsdatum dagelijks stoppen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekening-opheffen/je-verzekering-opzeggen.html