Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze SNS Rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp als je als privépersoon betrokken bent of betrokken denkt te raken bij een onverwacht (juridisch) conflict. Ook betaalt de rechtshulpverlener eventueel bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. 

Extra informatie

De rechtshulp wordt uitgevoerd door de juristen die in dienst zijn van DAS Rechtsbijstand. De dekkingen ‘Verkeer’, ‘Letsel’, ‘Wonen’, ‘Aankopen’ en 'Familie & relaties' zijn verplicht. Verder kun je kiezen uit de dekkingen 'Werk en Inkomen’en ‘Fiscaal en Vermogen’. De dekking 'Werk en Inkomen' kun je alleen samen met de basisdekking 'Consument', 'Wonen' en 'Verkeer' afsluiten.

Wat is verzekerd?

Je kunt deze verzekering afsluiten als alleenstaande, of als gezin/samenwonend. Bij de dekking Verkeer zijn ook de bestuurder en de inzittenden verzekerd.

Verkeer

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp bij onder andere een conflict over letselschade of schade aan je (motor)voertuig als die ontstaan is in het verkeer. Bijvoorbeeld schade omdat je bent aangereden in de auto, op de fiets maar ook als voetganger. Ook ben je verzekerd bij conflicten over aan- of verkoop, reparatie, revisie of verzekering van je motorrijtuig.

Extra informatie

Afhankelijk van het conflict kan er sprake zijn van een minimum belang en/of een maximum vergoeding van de kosten.

Letsel

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp bij een conflict als je letselschade hebt opgelopen buiten het verkeer. Bijvoorbeeld als het letsel of ziekte komt door fouten die zijn gemaakt bij een medische behandeling of medische verzorging.

Extra informatie

Afhankelijk van het conflict kan er sprake zijn van een minimum belang en/of een maximum vergoeding van de kosten.

Wonen

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp bij een conflict over je woning. Bijvoorbeeld een conflict met je buren, met de overheid of over het huren, het kopen, gebruiken of verkopen van je woning. Dit is de woning waarin je nu woont, waarin je het laatst hebt gewoond of waarin je gaat wonen. En ook een vakantiewoning die je voor jezelf gebruikt.

Extra informatie

Afhankelijk van het conflict kan er sprake zijn van een minimum belang en/of een maximum vergoeding van de kosten.

Keuze: werk en inkomen

Met het onderdeel Werk en Inkomen kun je je aanvullend verzekeren voor juridische hulp als het gaat om een conflic op het gebied van arbeidsrecht (bijvoorbeeld een conflict met je werkgever), arbeidsovereenkomst, vrijwilligerswerk, een sociale verzekeringsuitkering (bijvoorbeeld een conflict met het UWV) en kinderbijslag.

Extra informatie

Afhankelijk van het conflict kan er sprake zijn van een minimum belang en/of een maximum vergoeding van de kosten. Je krijgt juridische hulp in de Europese Unie. De dekking Werk en Inkomen kun je alleen samen met de basisdekking Consument, Wonen en Verkeer afsluiten.

Aankopen

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp als je een conflict hebt over spullen  of diensten die je voor je zelf koopt. Bijvoorbeeld een conflict over een aangekocht apparaat, een keuken of een vakantieboeking. Maar ook conflicten over rekeningen voor energie en telefonie.

Familie en relaties

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met jou persoonlijk of de verhouding tussen jou en jouw kinderen (adoptie-/stief-/pleegkinderen). Bijvoorbeeld over jouw naam, het erkennen van een kind of over alimentatie voor je kinderen. Of hulp bij  een conflict over een erfenis. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Extra informatie

Je krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat je rechtsbijstandverzekering is ingegaan. Je hebt alleen recht op mediation bij het stoppen van je huwelijk of geregistreerd partnerschap als je huwelijk of geregistreerd partnerschap tenminste drie jaar heeft geduurd. En je tenminste drie jaar verzekerd bent.

Keuze: fiscaal en vermogen

Je kunt je aanvullend verzekeren voor juridische hulp bij fiscale conflicten en vermogensconflicten. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst of als je een conflict hebt met een bank, de aan- of verkoop van jouw aandelen of een andere financiële instelling.

Onvermogen tegenpartij

Lukt het niet om de door jou geleden schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij omdat deze het niet kan betalen? Dan vergoedt de rechtshulpverlener jouw schade tot maximaal € 12.500. 

Extra informatie

Advies bij een conflict. Als je alleen advies nodig hebt, kun je bellen met DAS. Vaak ook als het conflict niet is gedekt. 

Wat is niet verzekerd?

  • Je krijgt geen juridische hulp bij zakelijke conflicten.

Extra informatie

Als je naar het buitenland verhuist, ben je niet meer verzekerd vanaf de dag dat je niet meer in Nederland woont.

Bestaand conflict

Je krijgt geen juridische hulp als de schade is ontstaan voordat je deze verzekering afsloot. Of als de feiten waardoor jouw conflict is ontstaan, plaatsvonden voordat je deze verzekering afsloot. Ook krijg je geen juridische hulp wanneer je kon verwachten dat je deze hulp nodig had toen je deze verzekering afsloot.

Opzet

Je krijgt geen juridische hulp als je het conflict kon voorkomen zonder dat dit nadeel voor jou zou opleveren, maar je dit bewust niet hebt gedaan. Daarnaast krijg je geen juridische hulp als je het conflict bewust hebt veroorzaakt om er een voordeel mee te halen, dat je anders niet zou hebben gehad.

Extra informatie

Datzelfde geldt als je bewust de wet hebt overtreden en daardoor betrokken bent in een strafzaak, of het verwijt krijgt dat je opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd. 

Geen redelijke kans op gelijk krijgen

Je krijgt geen juridische hulp als DAS vindt dat er geen redelijke kans meer bestaat dat je gelijk krijgt. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat je de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

De dienstverlening van onze rechtshulpverlener is onbeperkt. Er is sprake van een minimum belang van € 175. Wordt dit minimum belang niet gehaald? Dan krijg je geen hulp. Er geldt geen minimum belang voor strafzaken. 

Extra informatie

Externe kosten worden vergoed tot € 25.000, bij echtscheidingsmediation zijn de kosten gemaximeerd tot € 2.000. Externe kosten bij het verhalen van schade door een verkeersongeval en bij strafzaken worden onbeperkt vergoed. Externe kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van een rechtshulpverlener die niet in dienst is van DAS, griffierecht, kosten van getuigen en kosten van deskundigen.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Als het niet noodzakelijk is om een externe rechtshulpverlener in te schakelen, geldt hiervoor een eigen risico van € 250.

Extra informatie

Voor gerechtelijke of administratieve procedures waar je volgens wet- en regelgeving niet verplicht bent om een advocaat in te schakelen, gelden maximale vergoedingen per procedure. DAS betaalt, als onderdeel van het kostenmaximum, voor de behandelkosten (honorarium inclusief kantoor- en overige kosten) maximaal € 5.000,- excl BTW.

Mediation

Je krijgt geen hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap als jouw huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan drie jaar heeft geduurd, of als je minder dan drie jaar deze verzekering hebt.

Extra informatie

Je krijgt ook geen hulp bij een conflict over alimentatie die je moet betalen aan jouw ex-partner of die jouw ex-partner aan jou moet betalen, of als DAS tijdens hetzelfde huwelijk of partnerschap al eerder een scheidingsmediation heeft vergoed. 

Waarborgsom

Is een waarborgsom nodig voor jouw vrijlating in een strafzaak in het buitenland, of om een buitenlandse overheid jouw eigendommen te laten teruggeven? Dan kan DAS jou een waarborgsom van maximaal € 25.000,- voorschieten. 

Extra informatie

Geeft de buitenlandse overheid het geld aan je terug? Dan moet je de waarborgsom onmiddellijk aan DAS terugbetalen. Krijg je het geld niet van de buitenlandse overheid terug? Ook dan moet je de waarborgsom aan DAS terugbetalen, maar dan binnen één jaar.

Aanschaf motorrijtuig of vaartuig

Je krijgt met het onderdeel verkeer alleen juridische hulp bij conflicten over de aankoop van jouw motorrijtuig of vaartuig, als je het motorrijtuig of vaartuig met schriftelijke garantie hebt gekocht. Bij motorrijtuigen moet het gaan om garantie van een merkdealer, BOVAG- of FOCWA-bedrijf.

Waar ben ik gedekt?

 Je krijgt juridische hulp in de volgende Gebieden:  Europa en de niet-Europese landen die aan de Middellandse Zee liggen.: Voor het verhalen van schade die aan je is toegebracht en strafzaken. De Europese Unie: Voor conflicten die voortkomen uit overeenkomsten die je als consument hebt afgesloten. In Nederland: Voor alle overige verzekerde conflicten.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef een adreswijziging of een wijziging in jouw gezinssamenstelling zo snel mogelijk door. Meld een conflict direct bij DAS voordat je andere actie onderneemt. DAS probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. Je moet ook zo goed mogelijk samenwerken met DAS. Ook mag je niet bewust onjuiste informatie geven aan DAS.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Op je polis staat of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of per maand betaalt. Wij schrijven de premie automatisch af van je rekening of je betaalt de premie iedere keer vóór de afgesproken datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Je kan de verzekering vanaf de ingangsdatum dagelijks stoppen met een opzegtermijn van 1 maand. Wij kunnen ook de verzekering stoppen, bijvoorbeeld als je je premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering opzeggen met een online formulier via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekening-opheffen/je-verzekering-opzeggen.html of je kunt je verzekering opzeggen met een brief.  Heb je nog vragen over opzeggen? Bel dan de klantenservice op 030 - 633 30 00.