Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan personen en spullen in je auto door een ongeval bij deelname aan het verkeer. Dit is een aanvullende verzekering op de SNS autoverzekering.

Extra informatie

Wij betalen niet als je recht hebt op vergoeding door een andere verzekering of uit een andere voorziening.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden schade als je in de auto op een officiële zitplaats zit, in- of uitstapt of bent uitgestapt voor het uitvoeren van een noodreparatie. Ook als je zelf schuldig bent, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Letselschade

We vergoeden medische kosten (tot maximaal € 2.500 per gebeurtenis voor alle verzekerden bij elkaar) en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld inkomensverlies of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Wij vergoeden schade aan bagage, kleding of spullen in de auto tot maximaal € 5.000 per gebeurtenis voor alle verzekerden bij elkaar.

Extra informatie

Spullen bestemd voor handel zijn niet verzekerd. Ook motorrijtuigen, aanhangers en vaartuigen zijn niet verzekerd.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag als je overlijdt door een ongeval. We vergoeden de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Uitkering bij invaliditeit

Raakt een inzittende blijvend invalide? Dan vergoeden we de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de betreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques, creditcards zijn verzekerd.

Overlijden hond of kat

Bij overlijden van je hond of kat vergoeden wij € 500.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade aan personen die niet op een officiële zitplaats in de auto zitten, maar bijvoorbeeld in de bagageruimte. Bij schade die ontstaat door een bestuurder die de auto niet mag besturen. Of tijdens een racewedstrijd.

Schade aan auto

Schade aan motorrijtuigen, aanhangers en vaartuigen is niet verzekerd.

Smartengeld

Niet verzekerd. We vergoeden met deze verzekering alleen de werkelijke schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Geen veiligheidsgordel om? Dan kan het zijn dat wij minder uitkeren. Heeft de bestuurder teveel gedronken, is hij onder invloed van drugs of wordt de rijvaardigheid beïnvloed door medicijnen? Dan keren wij niet uit.

Maximale vergoeding

Per ongeval is het verzekerde bedrag voor letselschade en overlijden max € 1 miljoen voor alle verzekerden samen. Is het schadebedrag hoger dan het verzekerde bedrag? Dan verdelen wij het schadebedrag naar verhouding over alle betrokkenen.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je korting. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Je kan de verzekering vanaf de ingangsdatum dagelijks stoppen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekening-opheffen/je-verzekering-opzeggen.html