Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijg je juridische hulp als je betrokken bent of betrokken denkt te raken bij een onverwacht (juridisch) conflict. Ook betaalt de rechtshulpverlener eventueel bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen.

Wat is verzekerd?

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp bij bijvoorbeeld: consumentenkoop, letselschade, schade aan je eigendommen, schade door een verkeersongeval, een conflict over een erfenis en echtscheidingsmediation.

Verkeer

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp als je schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade omdat je bent aangereden in de auto, op de fiets of als voetganger.

Letsel

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp als je letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een arbeidsongeval of door een medische fout.

Wonen

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp bij een conflict over je woning. Bijvoorbeeld een conflict met je buren, met de overheid of over het kopen, gebruiken of verkopen van je woning. Dit is de woning waarin je nu woont, waarin je het laatst hebt gewoond of waarin je gaat wonen. En ook een vakantiewoning die je voor jezelf gebruikt.

Keuze: werk en inkomen

Je kunt je met het onderdeel Inkomen aanvullend verzekeren voor juridische hulp bij conflicten over bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomst, vrijwilligerswerk, een sociale verzekeringsuitkering en kinderbijslag.

Extra informatie

Je krijgt juridische hulp in de Europese Unie.

Aankopen

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp als je een conflict hebt over spullen die je koopt of over een overeenkomst met dienstverleners (van bijvoorbeeld energie en telecom).

Familie en relaties

Je bent standaard verzekerd voor juridische hulp op het gebied van personen- en familierecht. Bijvoorbeeld een conflict over een erfenis, adoptie of curatele. Bij echtscheiding is alleen mediation verzekerd.

Extra informatie

Je krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat je rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Je kunt je aanvullend verzekeren voor juridische hulp bij fiscale conflicten en vermogensconflicten. Bijvoorbeeld als je het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst of als je een conflict hebt met een bank of een andere financiële instelling.

Onvermogen tegenpartij

Lukt het niet om de door jou geleden schade te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij omdat deze het niet kan betalen? Dan vergoedt de rechtshulpverlener jouw schade tot maximaal € 12.500.

Wat is niet verzekerd?

  • Je krijgt onder andere geen juridische hulp als je het conflict te laat meldt. Ook bij opzet, straf- en tuchtrecht, bestaande conflicten en zakelijke conflicten krijg je geen juridische hulp.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat je de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

De dienstverlening van onze rechtshulpverlener is onbeperkt. Externe kosten zijn gemaximeerd tot € 5.000 excl BTW. Je krijgt geen juridische hulp als het belang van je zaak minder dan € 175 bedraagt.

Extra informatie

De externe kosten voor echtscheidingsmediation zijn gemaximeerd tot € 2.000.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als jouw conflict voor de rechter komt, mag je zelf een rechtshulpverlener kiezen. Als het niet noodzakelijk is om een externe rechtshulpverlener in te schakelen, geldt hiervoor een eigen bijdrage van € 250. Het maximum bedrag van externe kosten is € 5.000 excl BTW.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd bij conflicten in Nederland. Voor conflicten bij consumentenovereenkomsten ben je verzekerd in Europa. Voor het verhalen van schade die aan jou is toegebracht ben je wereldwijd verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wij en DAS verwachten van je dat je zo snel mogelijk contact opneemt met DAS als je juridische hulp nodig hebt en gebruik wil maken van je verzekering, je DAS de gelegenheid geeft om het conflict met de tegenpartij zonder procedure op te lossen en dat je meewerkt met DAS.

Extra informatie

Je mag van ons en DAS verwachten dat wij en DAS je met respect behandelen en ervoor zorgen dat DAS je de verzekerde juridische hulp goed en snel geeft.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Op je polis staat of je de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of per maand betaalt. Wij schrijven de premie automatisch af van je rekening of je betaalt de premie iedere keer vóór de afgesproken datum.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Je kan de verzekering vanaf de ingangsdatum dagelijks stoppen met een opzegtermijn van 1 maand.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt opzeggen via https://www.snsbank.nl/particulier/service/rekening-opheffen/je-verzekering-opzeggen.html