Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De dekking Wettelijke Aansprakelijkheid is verplicht indien je een auto bezit. Deze verzekering vergoedt schade die je met je auto aan anderen veroorzaakt. Schade aan je eigen auto is niet verzekerd.

Wat is verzekerd?

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd voor schade die je met je auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. De WA-verzekering is de wettelijk verplichte verzekering voor je auto.

Extra informatie

Als iemand door jouw schuld gewond is geraakt, dan vergoeden we maximaal € 7.500.000 per gebeurtenis. Als je schade hebt veroorzaakt aan andermans auto of andere spullen, dan vergoeden we maximaal € 2.500.000 per gebeurtenis.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van jou en je auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan na een ongeval is verzekerd. Denk hierbij aan het slepen van je auto en/of de daaraan gekoppelde (kampeer)aanhanger of caravan, of repatriëring.

Extra informatie

Repatriëring betekent dat we jou en de andere inzittenden naar huis brengen na een ongeval.

Keuze: pechhulp

Je kunt kiezen voor de module Pechhulp Nederland en de module Pechhulp Europa. Met de module Pechhulp Nederland ben je verzekerd voor pechhulp in Nederland. Met de module Pechhulp Europa krijg je pechhulp in alle landen waarin je verzekerd bent volgens het Internationaal Verzekeringsbewijs, behalve Nederland.

Extra informatie

Je krijgt hulp als je door pech niet meer verder kunt rijden. De hulp die je krijgt bestaat onder andere uit:
* reparatie ter plekke
* vervoer naar een locatie waar je auto gemaakt kan worden
* een vervangende auto voor 5 werkdagen (Nederland) of 21 dagen (Europa) als reparatie niet binnen 24 uur (Nederland) of 48 uur (Europa) mogelijk is
* kosten van maximaal 1 overnachting (Nederland) of 3 overnachtingen (Europa)

Keuze: Schade Inzittenden

De module Schade Inzittenden vergoedt na een ongeval letselschade en schade aan spullen van de bestuurder en inzittenden van je auto. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft. De maximale uitkering op de module Schade Inzittenden is € 1.000.000 per gebeurtenis. Dit bedrag geldt voor de bestuurder en andere inzittenden van je auto samen.

Keuze: Rechtsbijstand

Met de module Rechtsbijstand ben je verzekerd van hulp bij juridische conflicten na een verkeersongeluk met de verzekerde auto, als je strafrechtelijk wordt vervolgd voor iets wat je in het verkeer hebt gedaan, of bij conflicten over contracten over die auto. De juridische hulp wordt verleend door DAS Rechtsbijstand.

Gezinsautoregeling en dashcamkorting

Met de Gezinsautoregeling krijg je 25% korting op de premie van de Autoverzekering WA voor de 2e, 3e en 4e auto in het gezin. Heb je een dashcam in je auto? Dan krijg je 2,5% korting op je premie. Bij schade kunnen we om de dashcambeelden vragen.

Wat is niet verzekerd?

Diefstal of total loss

Je bent niet verzekerd voor diefstal of als je auto total loss raakt.

Reparatie

Je bent niet verzekerd voor reparatiekosten.

Schade door brand en natuur

Je bent niet verzekerd voor schade door brand en natuur.

Ruitschade

Je bent niet verzekerd voor ruitschade.

Inbraak

Je bent niet verzekerd voor inbraak.

Schade aan eigen auto

Je bent niet verzekerd voor schade aan je eigen auto.

Opzet

Je bent niet verzekerd voor schade die je opzettelijk veroorzaakt.

Wat is nog meer niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd als je onder invloed van alcohol of drugs (ook lachgas) schade veroorzaakt. Je bent ook niet verzekerd voor schade als je je auto verhuurt, als je je auto als taxi gebruikt of als je schade veroorzaakt terwijl je rijdt zonder (geldig) rijbewijs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico bij de Autoverzekering WA.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder van je auto valt nooit onder de dekking van de Autoverzekering WA. Je kan dit wel verzekeren met de module Schade Inzittenden.

Waar ben ik gedekt?

Bij je polis krijg je een Internationaal Verzekeringsbewijs (voorheen de Groene Kaart). Deze verzekering geldt in alle landen die op het Internationale Verzekeringsbewijs staan en die niet zijn doorgestreept.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van schade door een onbekende dader en ingeval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen van jouw gegevens of in het gebruik van de auto zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie maandelijks vooraf via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je extra premiekorting krijgen (tot maximaal 80%). Claim je een schade waar je zelf aansprakelijk voor bent? Of die we niet kunnen verhalen op een tegenpartij? Dan val je in de meeste gevallen terug in korting.

Extra informatie

Je valt onder andere niet terug in het aantal schadevrije jaren bij schades die:
• volledig verhaald worden op de tegenpartij;
• vallen onder de aanvullende modules Schade Inzittenden, Rechtsbijstand en Pechhulp;
• zijn ontstaan door een aanrijding met een fietser of voetganger waar je niets aan kan doen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw verzekering stopt.

Extra informatie

Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld aantal claims.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering opzeggen met een online formulier via www.snsbank.nl/verzekeringopzeggen of je kunt je verzekering opzeggen met een brief. Heb je nog vragen over opzeggen? Bel dan de klantenservice op 030 - 633 30 00.