Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt diefstal van en schade aan bezittingen zoals smartphones, laptops, tablets en audioapparatuur die niet op een verzekerde locatie zijn, maar die je onderweg meeneemt. De schade moet zijn ontstaan op het moment dat je als ZZP'er aan het werk was en de bezittingen voor je werk in gebruik had.

Extra informatie

Deze verzekering kan alleen worden afgesloten als je ook de SNS Inventaris & Goederen voor ZZP hebt of afsluit.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is schade aan bepaalde bezittingen die je onderweg meeneemt. De schade moet zijn ontstaan door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

In de voorwaarden lees je precies welke bezittingen zijn verzekerd.

Verzekerd bedrag

Voor iedere verzekerde bezitting hebben wij een maximaal verzekerd bedrag vastgesteld. Zijn er meerdere bezittingen beschadigd, dan vergoeden wij in totaal nooit meer dan € 5.000.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden voor de lijst met bezittingen en het maximaal bijbehorende verzekerde bedrag.

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

{vrije rubriek}

{Omschrijving specifieke dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Keuze: {vrije rubriek}

{Omschrijving optionele dekking}

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit bij schade door een aardbeving, overstroming, normaal gebruik of slijtage. Ook schade door opzet is niet verzekerd. Schade aan voorwerpen die je aan anderen hebt toevertrouwd, of zonder toezicht hebt achtergelaten, is niet verzekerd.

Diefstal uit een openbare gelegenheid

Schade door diefstal uit een openbare gelegenheid terwijl je bezittingen zich op dat moment niet in je zicht of niet binnen je handbereik zijn, is niet verzekerd. Voorbeeld: je hebt een zakendiner en je laptop staat naast je tafel. Je loopt even weg van je tafel en als je terugkomt zie je dat de laptop is gestolen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Je bezittingen zijn alleen verzekerd als de schade ontstaat buiten:

- de woning (en berging/bijgebouwen) waar je werkt;

- de eigen vakantiewoning, stacaravan of toercaravan. En de berging/bijgebouwen die daar bij horen.

Eigen risico

€ 50 per gebeurtenis.

Diefstal uit auto

Zijn er bezittingen uit je auto gestolen en zijn er sporen van braak? Dan ontvang je maximaal € 250. Je hebt dan geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt voor je bezittingen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in de situatie van je bedrijf zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat er alles aan wordt gedaan om schade te voorkomen. Betaal de premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per maand, kwartaal, halfjaar of jaar betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later.

Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.