Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door de zakelijke auto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. Daarnaast kun je schade aan je eigen zakelijke auto verzekeren, zoals Beperkt of Volledig Casco of andere aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je zakelijke auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je zakelijke auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering. De schade aan anderen wordt dan vergoed.

Keuze: beperkt Casco

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, natuurgeweld, botsing met loslopende dieren, blikseminslag, inbraak, joyriding en vandalisme wordt vergoed. Schade door eigen toedoen is niet verzekerd.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de zakelijke auto total loss is of de reparatiekosten meer zijn dan de zakelijke auto direct voor de schade minus de waarde van de restanten. Dan krijg je dat bedrag, verminderd met een eigen risico.

Keuze: volledig Casco

Naast de Beperkt Cascodekking ben je hier ook verzekerd voor schade aan je zakelijke auto door andere plotselinge en onverwachte gebeurtenissen van buitenaf. En voor schade door eigen toedoen, bijvoorbeeld een botsing.

Extra informatie

Bij schade vergoeden wij de reparatiekosten. Behalve als de zakelijke auto total loss is of de reparatiekosten meer zijn dan de zakelijke auto direct voor de schade minus de waarde van de restanten. Dan krijg je dat bedrag, verminderd met een eigen risico.

Hulpverlening

Is je zakelijke auto beschadigd door een ongeval of gestolen? En kun je daardoor niet verder rijden? Dan heb je recht op berging, slepen, en vervoer van je zakelijke auto naar een reparateur of woonadres.

Extra informatie

Neem hiervoor altijd eerst contact op met onze alarmcentrale.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Als je gekozen hebt voor Beperkt Casco of Volledig Casco dan is schade aan je auto-elektronica en/of aan de accessoires meeverzekerd tot maximaal € 1.000. je kunt accessoirecs mete een meerwaarde extra meeverzekeren.

Keuze: Ongevallen Inzittendendekking

Deze verzekering keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van inzittenden door een verkeersongeval met de zakelijke auto. Je kunt keizen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuze: Schade Inzittendendekking

Deze verzekering vergoedt schade aan inzittenden en hun spullen bij een verkeersongeval met de verzekerde zakelijke auto. Het verzekerde bedrag is maximaal € 1.000.000 voor alle verzekerden samen. Is de schade ook op een andere verzekering verzekerd? Dan geldt die verzekering.

Keuze: Verhaalsbijstand of Motorrijtuigenrechtsbijstand

Met verhaalsbijstand krijg je hulp bij het verhalen van de schade aan je zakelijke auto die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met je zakelijke auto. met Motorrijtuigenrechtsbijstand krijg je juridische hulp bij een conflict als je met je zakelijke auto een ongeval krijgt in het verkeer.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is onder andere schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. ook niet verzekerd ben je tijdens het bezorgen van postpakketten of maaltijden, verhuur van je zakelijke auto voor personenvervoer tegen betaling.

Extra informatie

Heb je hierdoor schade aan een ander veroorzaakt? Dan vergoeden we de schade wel aan de benadeelde partij. maar wij hebben het recht om de schade op jou te verhalen. Je moet de schade dan aan ons terugbetalen.

Alcohol

Je krijgt geen vergoeding als je tijdens de schade meer alcohol hebt genuttigd dan wettelijk is toegestaan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) heb je geen eigen risico. Lees hieronder welk eigen risico je hebt bij Beperkt en Volledig Casco.

Beveiliging

Bij diefstal, joyriden of inbraak vergoeden wij de schade alleen als je zakelijke auto goed beveiligd was. Wij kunnen voor je zakelijke auto een speciaal beveiligingssysteem eisen.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Kies je voor een herstelbedrijf van Schadegarant of Glasgarant (voor ruitschade), dan betaal je geen of minder eigen risico.

Eigen risico Schade Beperkt Casco en Volledig Casco

Voor Beperkt en Volledig Casco heb je een standaard eigen risico van € 150. Als je naar een Schadegarant herstelbedrijf gaat, betaal je € 150 minder eigen risico. Wordt de schade niet hersteld door een herstelbedrijf aangesloten bij Schadegarant, dan wordt je eigen risico verhoogd met € 350.

Eigen risico Ruitschade Beperkt Casco en Volledig Casco

Je hebt geen eigen risico bij ruitschade die door een harsinjectie wordt hersteld bij een herstelbedrijf dat is aangesloten bij Glasgarant. Laat je de ruit vervangen bij een Glasgaranthersteller? Dan heb je geen eigen risico. Laat je de ruit herstellen of vervangen door een hersteller die niet is aangesloten bij Glasgarant? Dan is het eigen risico € 500.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent. In de aanvullende dekkingen kunnen beperkingen staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je de vragen eerlijk beantwoorden. Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door. Meld schade zo snel mogelijk. Geef eerlijk alle informatie die nodig is om de schade te beoordelen. Wij verwachten dat je zorgvuldig met je spullen omgaat en er alles aan doet om schade te voorkomen. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie per maand, kwartaal, half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?