Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden van de alimentatieplichtige verzekerde een maandelijks bedrag uit aan de verzekeringnemer. U kunt zowel partneralimentatie en/of kinderalimentatie (voor 1 of meerdere kinderen) verzekeren.

Wat is verzekerd?

U verzekert het maandelijkse bedrag dat u aan partner- en/of kinderalimentatie ontvangt. Bij kinderalimentatie kunt u per kind een bedrag kiezen.

Extra informatie

Het maandelijks verzekerd bedrag is minimaal € 100,- en maximaal € 10.000,-. 

Gegarandeerde premie

U betaalt gedurende de gehele looptijd de premie zoals deze bij het afsluiten van de verzekering is afgesproken. Gegarandeerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Bij zelfmoord binnen twee jaar na de ingangsdatum. Als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken).

Extra informatie

Kijk voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

Ook als u arbeidsongeschikt bent moet u de premie betalen.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat u belasting moet betalen over de uitkering. Vraag hierover advies bij uw financieel adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per maand betaalt of in één keer, als koopsom.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. Bij kinderalimentatie kunt u per kind een andere looptijd kiezen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van een maand. U vindt het opzegformulier op www.taf.nl/klantenservice.

Extra informatie

Bij koopsompremie kunt u de verzekering eens per vijf jaar opzeggen.