Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Uniek is dat u bij deze verzekering ook de keus hebt om bij een hartaanval, hersenbloeding of kanker (zonder ongeval) een bedrag te verzekeren.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. U krijgt rente over deze periode.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt en uiterlijk 3 jaar na de melding van het ongeval, stelt de verzekeraar de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw nabestaanden krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt ervoor kiezen om een bedrag te verzekeren als bij de verzekerde de diagnose hartinfarct, beroerte of kanker wordt gesteld.

Extra informatie

In de polisvoorwaarden staat exact bij welke medische diagnoses wij uitkeren.

Wijzigen dekking

Jaarlijks kunt u het verzekerde bedrag verhogen of verlagen en een dekking toevoegen of verwijderen

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Of als het ongeval is veroorzaakt tijdens een gevaarlijke sport of een snelheidswedstrijd.

Extra informatie

Onder gevaarlijke sporten verstaan wij bijvoorbeeld parachutespringen, survivaltochten en bergexpedities.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U heeft de keuze uit 3 dekkingen die u onafhankelijk van elkaar kunt sluiten: Ernstige ziekte (maximaal € 25.000,-) en/of Blijvende invaliditeit door ongeval (maximaal € 400.000,-) en/of Overlijden door ongeval (maximaal € 200.000,-).

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van het aanvraagformulier. Daarin staat één gezondheidsvraag opgenomen voor de dekking ernstige ziekte. Beantwoordt u deze vraag met ‘ja’ dan is het niet mogelijk om de dekking voor ernstige ziekte mee te verzekeren. U kunt dan wél de dekkingen voor blijvende invaliditeit en overlijden verzekeren.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering maandelijks opzeggen via www.taf.nl/klantenservice.