Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Als de verzekerde binnen de looptijd van van de verzekering overlijdt, keert de verzekering een maandelijks bedrag uit aan de nabestaanden.

Wat is verzekerd?

U kiest zelf de hoogte van de maandelijks uitkering, wie de uitkering krijgt en hoelang de uitkering duurt.

Extra informatie

Het maandelijks verzekerd bedrag is minimaal € 100,- en maximaal € 10.000,-. Een levenslange uitkering behoort tot de mogelijkheden.

Keuze: geen premie bij arbeidsongeschiktheid

U kunt zich extra verzekeren, zodat u geen of minder premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. De verzekering loopt dan wel gewoon door.

Keuze: Extra dekkingen

Voor de kinderen kunt u een extra dekking afsluiten. Ook kunt u ervoor kiezen dat bij overlijden door een ongeval de nabestaanden een extra (eenmalige) uitkering van € 50.000,- ontvangen. 

Extra informatie

Bij de kinderdekking ontvangen de kinderen een maandelijkse uitkering tot aan de gekozen eindleeftijd van de kinderen (18 t/m 27 jaar).

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Bij zelfmoord binnen twee jaar na de ingangsdatum. Als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken).

Extra informatie

Kijk voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat de nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies bij uw financieel adviseur.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of u kunt de verzekering niet afsluiten. Soms is een medische keuring nodig.

Extra informatie

Of een medische keuring nodig is, hangt af van de hoogte van het verzekerd bedrag.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, eenmaal per jaar of ineens betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start en stopt. De verzekering eindigt bij overlijden (dan krijgen de nabestaanden maandelijks een bedrag) of op de einddatum van de verzekering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering opzeggen met een opzegtermijn van een maand. U vindt het opzegformulier op www.taf.nl/klantenservice.

Extra informatie

Als de verzekerde overlijdt nadat de verzekering is gestopt, volgt er geen uitkering.