Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert bij overlijden een bedrag uit. Dit bedrag keren wij uit aan de nabestaanden die u hebt aangewezen. Hiermee kan de uitvaart worden betaald. U verzekert het leven van uzelf of een ander.

Wat is verzekerd?

Er is een specifiek geldbedrag bij uw overlijden verzekerd. Met dit vrij te besteden geldbedrag regelen en verzorgen uw nabestaanden de uitvaart zelf.

Extra informatie

U kiest zelf het verzekerde bedrag dat uw nabestaanden ontvangen als u overlijdt. Dit is minimaal € 2.500,- en maximaal € 20.000,-

Keuze uitvaartverzorger

U kiest zelf een uitvaartverzorger.

Keuze: Kinderdekking

U kunt uw kinderen meeverzekeren tot een bedrag van € 7.500,-. Hierdoor wordt de premie hoger.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij fraude. Bij zelfmoord binnen twee jaar na de ingangsdatum. Of als u informatie over uw gezondheid verzwijgt (bijvoorbeeld roken). Of als de verzekerde overlijdt binnen de inloopperiode. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Extra informatie

Voor verzekerden tot 50 jaar (op het moment van aanvragen) is de inloopperiode 2 jaar. Voor verzekerden tussen 50 jaar en 70 jaar is deze periode 3 jaar, voor aanvragers van 70 jaar of ouder is dit een periode van 4 jaar. Als de verzekerde binnen deze periode overlijdt, betalen wij 90% van de betaalde premie terug.

Waar moet ik op letten?

Voorkom dat uw nabestaanden belasting moeten betalen over de uitkering. Vraag hierover advies bij uw financieel adviseur.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking voor een uitvaart in Nederland en in alle andere landen. De nabestaanden hebben volledige vrijheid in de wijze waarop de uitvaart plaatsvindt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U hoeft alleen het aanvraagformulier in te vullen en geen gezondheidsverklaring. Daardoor kan vrijwel iedereen deze verzekering afsluiten.

Extra informatie

Voor verzekerden tot 50 jaar (op het moment van aanvragen) is de inloopperiode 2 jaar. Voor verzekerden tussen 50 jaar en 70 jaar is deze periode 3 jaar, voor aanvragers van 70 jaar of ouder is dit een periode van 4 jaar. Als de verzekerde binnen deze periode overlijdt, betalen wij 90% van de betaalde premie terug.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks, eenmaal per jaar of met een koopsom.

Premie

U kiest zelf hoe lang u de premie betaalt. Hoe langer deze periode is, hoe lager de premie per maand wordt. En andersom: hoe korter deze periode is, hoe hoger de premie per maand wordt

Extra informatie

Er geldt een minimale premieduur van 5 jaar en een maximale premieduur tot en met de 80-jarige leeftijd.

Indexering

Er bestaat de mogelijkheid om het verzekerd bedrag jaarlijks te indexeren tegen een vast percentage van 0,5 tot 2,5%. Dit houdt in dat het verzekerd bedrag jaarlijks stijgt met het gekozen percentage. Ook na de einddatum premiebetaling blijft de indexatie van het verzekerd bedrag van toepassing

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U bepaalt zelf wanneer de verzekering start. Het is een levenslange verzekering. De verzekering eindigt bij overlijden. U kunt bij het aanvragen kiezen hoe lang u premie wil betalen. Hoe korter deze periode, hoe hoger de maandelijkse of jaarlijkse premie is.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de verzekering maandelijks stopzetten als u de premie per maand betaalt. Als u de premie per jaar betaalt dan kunt u de verzekering jaarlijks stopzetten. U vindt het opzegformulier op www.taf.nl/klantenservice.

Extra informatie

Als de verzekerde overlijdt nadat de verzekering is gestopt, volgt er geen uitkering.