Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door aan uw motor verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt met en door uw motor. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de motor naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat de motor niet binnen vier werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en de passagier is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij een nieuwe motor vergoeden wij de nieuwwaarde. Is de motor ouder dan 36 maanden? Dan vergoeden wij de dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare motor. De dagwaarde is de waarde van de motor op het moment dat de schade ontstond.

Keuze: schade door brand of natuur

Als u kiest voor een beperkte cascodekking is schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem of een aanrijding met een dier verzekerd.

Extra informatie

De gevolgschade van een aanrijding met een dier is niet verzekerd op de beperkte cascodekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. En hoe goed deze beveiligd is.

Keuze: schade aan je motor

Als u kiest voor een volledige cascodekking is alle schade aan uw eigen motor verzekerd. Ook als de schade door uzelf veroorzaakt is of als de schade een gevolg is van een eigen gebrek. Het eigen gebrek zelf is niet verzekerd.

Wat is ook verzekerd?

De verzekeringsdekking geldt ook voor een vervangende motor als uw eigen motor tijdelijk in reparatie of onderhoud is. Raadpleeg de voorwaarden of vraag advies aan uw assurantieadviseur.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door racen, verhuur of vervoer tegen betaling. Bij misbruik van alcohol en drugs en bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs ontvangt u geen vergoeding. Bij diefstal van de motor vergoeden wij de schade niet als de motor niet beveiligd is met een ART-goedgekeurd slot.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Pechhulp

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Het eigen risico bij beperkt casco en casco bedraagt € 100. Als de bestuurder jonger is dan 24 jaar geldt een extra eigen risico van € 50 bij casco. Bij diefstal van de motor geldt in sommige gevallen een verhoogd eigen risico.

Extra informatie

Als de motor gestolen wordt in de gebieden met een postcode 1000 t/m 1109, 2500 t/m 2599, 3000 t/m 3099 of 3500 t/m 3599 geldt een eigen risico van € 450.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. Bij de polis ontvangt u de Groene kaart. Hierop leest u precies in welke landen de verzekering geldt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen. De korting bedraagt maximaal 75%. Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.