Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw klassieke auto. Het moet gaan om een auto die u hobbymatig gebruikt. U heeft ook een andere auto voor dagelijks gebruik. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw klassieke auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt met en door uw klassieke auto. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Na een ongeval binnen en buiten Nederland verzekeren wij het vervoer van de auto naar een adres in Nederland. Voor vervoer vanuit het buitenland geldt dat het voertuig niet binnen 4 werkdagen gerepareerd kan worden. Ook het thuisbrengen van de bestuurder en inzittenden is verzekerd.

Extra informatie

Er geldt een altijd-terug-garantie. Dit betekent dat uw voertuig altijd terug naar Nederland gehaald wordt, ook als het voertuig total loss is.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Als u de schade laat repareren door een bij Schadegarant aangesloten reparateur verlagen wij het eigen risico met € 225.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss vergoeden wij de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de klassieker op het moment van taxeren. Diefstal valt onder de Beperkt Cascoverzekering, total loss onder de Cascoverzekering.

Extra informatie

Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. Bij total loss kunt u het wrak terugkrijgen.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak is verzekerd. En diefstal uit de klassieke auto ook. Dit valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van reparatie en vervanging bij een door u aan te wijzen garage. Maakt u gebruik van Glasgarant? Dan ontvangt u een korting op uw eigen risico. Ruitschade valt onder de Beperkt Cascoverzekering.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Alle schade aan uw klassieke auto is verzekerd. Ook als de schade door uzelf veroorzaakt is. Dit valt onder de Cascodekking.

Aanvullende verzekeringen

U kunt bij uw Klassiekerverzekering de volgende aanvullende verzekeringen afsluiten: Schadeverzekering voor inzittenden, Ongevallen inzittenden en Rechtsbijstand.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit als de schade ontstaan is door opzet of bij het rijden zonder rijbewijs. Ook bij misbruik van alcohol of drugs is er geen dekking. Verhuurt u uw auto of vervoert u iets voor een ander tegen betaling? Ook dan is er geen dekking op deze verzekering.

Extra informatie

Bij aansprakelijkheid van de bestuurder stellen wij de benadeelde wel schadeloos. Op grond van de wet zijn wij dit verplicht. Het uitgekeerde bedrag wordt door ons in rekening gebracht bij de verzekerde of de veroorzaker van de schade.

Pechhulp

Niet verzekerd

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Een enkele WA dekking afsluiten is niet mogelijk. Bekijk de polisvoorwaarden of vraag uw assurantieadviseur om advies. Zo bepaalt u welke autoverzekering bij uw situatie past.

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Bij schade aan uw klassieker is het eigen risico € 225 per gebeurtenis.

Beperking kilometrage

Deze verzekering kunt u afsluiten als u niet meer dan 5.000 kilometer per jaar met uw klassieke auto rijdt.

Beperking onderdelen bij derden

Onderdelen van de klassieke auto die zich elders of bij derden bevinden vallen niet onder de verzekeringsdekking.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Nederland en in Europa. Bij de polis ontvangt u de Groene kaart. Hierop staat precies vermeld in welke landen de verzekering geldig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.