Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Doorlopende verzekering voor Reizen vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal, een ongeval of bij annulering. Deze verzekering is minimaal een jaar geldig. En voor reizen die maximaal 60, 90 of 180 dagen duren, afhankelijk van de gekozen dekkingscombinatie (Basis, Comfort of Optimaal).

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp voor personen. Als u of een andere verzekerde hulp nodig hebt door ziekte, ongeval, of overlijden van uzelf, uw reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 - 314 53 53. U kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld.

Keuze: medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten bent u verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling. De dekking is aanvullend op uw zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse zorgverzekering hebt.

Keuze: bagage

Met de dekking Bagage bent u verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage of reisdocumenten. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking. U ontvangt de nieuwwaarde voor bagage niet ouder dan 1 jaar en anders de dagwaarde. We maken hiervoor gebruik van een afschrijvingslijst.

Bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere sporten op reis is verzekerd. Voor skiën en snowboarden is een aanvullende dekking nodig om te zorgen dat de andere dekkingen die u hebt afgesloten -zoals geneeskundige kosten, Bagage en Ongevallen- ook van toepassing zijn tijdens de wintersport.

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer uw vervoermiddel of de bestuurder onvoorzien uitvalt. Schade aan, diefstal van, of schade door het te zwaar beladen van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Met de dekking Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking Annulering worden de (annulerings)kosten vergoed die u maakt indien u uw geboekte reis onverwachts moet afzeggen. Ook als u een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijgt u een vergoeding. Dit is maximaal het gekozen verzekerd bedrag. U kunt kiezen uit twee verzekerde bedragen  1.500 of  3.000 per verzekerde per reis.

Keuze: rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand bent u tijdens uw reis verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Keuze: overige dekkingsmogelijkheden

Andere dekkingen waar u ook uit kunt kiezen zijn de dekkingen voor ongevallen, gelddekking en extra sportuitrusting.

Wat is niet verzekerd?

Schade die ontstaat tijdens zakenreizen. Of schade door fraude of als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Meer informatie over de dekking en uitsluitingen van de verzekering leest u in de voorwaarden.

Reisadvies van de overheid

Let op of uw bestemming (op het moment van boeken van uw reis) een negatief reisadvies heeft van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Schade door bijvoorbeeld molest is uitgesloten van dekking.

Gebruik van alcohol, drugs en medicijnen

Niet verzekerd is schade die is veroorzaakt terwijl verzekerde onder zodanige invloed van alcohol of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde.

Diefstal uit een vervoermiddel

Schade aan of diefstal van uw kostbare zaken uit een vervoermiddel is alleen verzekerd als er sporen van braak zijn en uw kostbare zaken niet zichtbaar opgeborgen waren in het vervoermiddel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 - 314 53 53. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

De Bagagedekking kent een eigen risico van  100,  50 of  0 per gebeurtenis per reis. De hoogte is afhankelijk van het pakket dat u kiest. Dit eigen risico geldt ook voor de ski- en snowboarduitrusting.

Kosten zorgverzekering

Wij vergoeden een eventueel ingehouden verplicht eigen risico op de zorgverzekering als gevolg van een gemaakte geneeskundige kosten. Dit geldt niet voor een vrijwillig gekozen hoger eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U kiest voor dekking in Europa of wereldwijd. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Ansvar Alarmcentrale: +31 (0) 70 - 314 53 53. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Doe bij diefstal aangifte en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.