Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan artikelen die u gebruikt tijdens sport, recreatie of hobby, zoals sportuitrustingen, recreatieartikelen, camera's of muziekinstrumenten.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering biedt dekking voor de in de polis vermelde uitrusting(en). U kiest zelf welke uitrusting(en) u verzekert. Hobby- en sportuitrustingen kunnen verzekerd worden als ze behoren tot één van de volgende categorieën: racket-/balsport, wintersport, wandel-/berg-/klimsport, duiksport, ruitersport, kamperen...

Verzekerd bedrag

U verzekert de nieuwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is om uw spullen nieuw te kopen. Maar: in bepaalde gevallen keren wij bij schade niet de nieuwwaarde maar de dagwaarde uit. Soms vergoeden we de reparatiekosten. De dagwaarde berekenen we met behulp van een afschrijvingslijst. De afschrijvingslijst vindt u terug op onze website.

Wie zijn verzekerd?

Verzekerd bent u en uw eventuele partner en kinderen die allemaal op één adres wonen. Ook degene die met uw toestemming gebruik maakt van de uitrusting is verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door slijtage van en onvoldoende zorg voor uw uitrusting is niet verzekerd. Schade aan zaken die u huurt of verhuurt is niet verzekerd. Daarnaast is schade door opzet uitgesloten. Beschadigingen zoals krassen, deuken en andere ontsieringen zijn uitgesloten tenzij de uitrusting daardoor ongeschikt is geworden voor gebruik.

Kite-surfuitrusting

Een kite-surfuitrusting is niet verzekerd.

Hengelsportuitrusting

Een hengelsportuitrusting is niet verzekerd.

Schietsportuitrusting

Een schietsportuitrusting is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u de hobby- en sportartikelen semi-professioneel gebruikt, dus voor uw werk of beroep, moet u dit aan ons laten weten. Wij hanteren dan een eigen risico van  50 per gebeurtenis. De uitrusting van een musicus in een popgroep of van een pers- en/of sportfotograaf kunnen wij niet verzekeren.

Eigen Risico

Het standaard eigen risico bedraagt  25 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering geldt in de gehele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Heeft u schade? Meld dit dan zo snel mogelijk. Als er veranderingen zijn in uw situatie dan is het belangrijk om deze via uw assurantieadviseur aan ons door te geven.

Hoe en wanneer betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de dekking stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.