Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp na een verkeersongeluk, bij het verhaal van schade op een schuldige derde, bij strafvervolging of bij conflicten over aankoop of reparatie van het motorrijtuig. Ook kunnen wij een waarborgsom ter beschikking stellen.

Wat is verzekerd?

De verzekering geldt voor uzelf (verzekeringnemer) – of in geval van uw overlijden voor de erfgenamen –, de gemachtigde bestuurder en de inzittenden van het motorrijtuig.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als een gerechtelijke procedure wordt gestart waarvoor procesvertegenwoordiging geldt volgen wij uw advocaatkeuze.

Schade in het verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer heeft opgelopen. Bijvoorbeeld schade die iemand anders veroorzaakt aan uw motorrijtuig.

Letselschade

Juridische hulp als u letselschade ontstaat tijdens verkeersdeelname met het verzekerde motorrijtuig op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld als u gewond raakt bij een aanrijding.

Conflicten over contracten

Juridische hulp bij conflicten over het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van uw motorrijtuig. Of bij conflicten over verzekeringen daarvan. Het belang dient tenminste € 110 te zijn.

Speciaal kenmerk

Kan degene die schade aan uw verzekerde motorrijtuig heeft toegebracht de schade niet betalen? Dan vergoeden wij de schade indien deze hoger is dan € 110 tot een maximum van € 750.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u een conflict later dan een jaar meldt of als sprake is van opzet bieden wij geen dekking. Ook geschillen over exploitatie (verhuur, les, enz.) zijn niet verzekerd, evenals geschillen over de aanschaf van een tweedehands auto gekocht zonder garantie en niet bij een officiële dealer.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Meld een ongeluk of conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. Vult u een schadeformulier in? Zet daar zo veel mogelijk informatie in, ook over bijvoorbeeld letselschade.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij ongelukken in landen die vermeld zijn op het Internationaal Verzekeringsbewijs (de groene kaart).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Wanneer u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat u andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Het is mogelijk om de premie eenmaal per jaar of in termijnen te betalen. Bij betaling in termijnen rekenen wij een premieopslag, tenzij u via automatische incasso betaalt. Als uw verzekering deel uitmaakt van een pakket dan wordt er géén opslag in rekening gebracht. Bij maandbetaling is het alleen mogelijk om via automatische incasso te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen. Anders loopt de verzekering door totdat deze wordt opgezegd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering op elk gewenst moment opzeggen. Dit kunt u schriftelijk of per e-mail via uw assurantieadviseur aan ons doorgeven. De verzekering eindigt dan een maand nadat wij het verzoek tot beëindiging hebben ontvangen.