Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen veroorzaakt door uw oldtimer. Ook schade aan uw oldtimer zelf kan verzekerd worden.

Wat is verzekerd?

Hieronder staan een aantal situaties die u kunt verzekeren.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw oldtimer schade veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen en u bent daarvoor aansprakelijk? Dan is dit verzekerd.

Extra informatie

U bent wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

Hulpverlening na een ongeval

U krijgt hulp als de oldtimer door een ongeval niet meer kan rijden. Of als door een ongeval de bestuurder de oldtimer niet meer kan besturen.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de oldtimer laat repareren.

Extra informatie

Repareert u de schade zelf? Dan krijgt u ook een vergoeding voor de uren die u eraan besteedt.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de oldtimer krijgt u een schadevergoeding. Dit valt onder de Beperkt cascoverzekering en de Volledig cascoverzekering.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of botsing met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt cascoverzekering en de Volledig cascoverzekering.

Keuze: inbraak

Schade aan uw oldtimer door (een poging) tot inbraak is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt cascoverzekering en de Volledig cascoverzekering.

Keuze: ruitschade

De kosten van ruitreparatie of -vervanging zijn verzekerd. Dit valt onder de Beperkt cascoverzekering of een Volledig cascoverzekering.

Extra informatie

Bij een harsinjectie door een met ons samenwerkende glasherstelbedrijf heeft u geen eigen risico. Bij een harsinjectie bij andere glasherstelbedrijven is het eigen risico € 30. Bij vervanging van de gehele ruit, bedraagt het eigen risico € 135.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Schade aan uw oldtimer is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig cascoverzekering.

Keuze: pechhulp

Als u uw oldtimer Volledig casco heeft verzekerd, heeft u ook een pechhulp dekking. Dit geldt alleen bij pech in het buitenland.

Club- en toerritten

De schade die u veroorzaakt aan anderen tijdens club- en toerritten is verzekerd. Ook bent u verzekerd tijdens rally's zonder snelheidselement. Wij verzekeren geen oldtimers die deelnemen aan een Carbagerun of soortgelijke evenementen.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Extra informatie

Is de schade niet verzekerd? Maar moeten wij het slachtoffer volgens de wet toch een schadevergoeding geven? Dan mogen wij dit bedrag van u terugvragen.

Geen geldig rijbewijs

Als er schade wordt veroorzaakt terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs bezit, is de schade niet verzekerd.

Opzet, alcohol of drugs

Schade die u opzettelijk veroorzaakt of bij gebruik van (te veel) alcohol of drugs, is niet verzekerd.

Rijles, verhuur of vervoer tegen betaling

Schade tijdens rjiles, verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor schade die valt onder de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en hulpverlening geldt geen eigen risico. Heeft u een Beperkt cascodekking, dan is het eigen risico € 135. Als u een Volledig cascodekking heeft, dan heeft u de keuze uit een eigen risico variërend tussen € 135 en € 900.

Leeftijd oldtimer

U kunt de verzekering afsluiten als uw oldtimer minimaal 20 jaar oud is. Ook geldt er een maximum aantal kilometers dat u per jaar mag rijden. Dat is afhankelijk van de leeftijd van uw oldtimer.

Taxatierapport

Als er een geldig taxatierapport is afgegeven, vergoeden wij de getaxeerde waarde. Anders vergoeden wij de vervangingswaarde. Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn. Als u de oldtimer Volledig casco wilt verzekeren, dan moet u het voertuig laten taxeren door een door ons erkende taxateur.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor uw groene kaart (Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart) geldig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.