Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen veroorzaakt door uw auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staan een aantal situaties die zijn verzekerd.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen en u bent daarvoor aansprakelijk? Dan is dit verzekerd.

Extra informatie

U bent wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

Hulpverlening na een ongeval

U krijgt hulp als de auto door een ongeval niet meer kan rijden. Of als door een ongeval de bestuurder de auto niet meer kan besturen.

Aanhanger

Heeft u een aanhanger achter uw auto? En veroorzaakt deze schade aan anderen? Dan is dit verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Extra informatie

Is de schade niet verzekerd? Maar moeten wij het slachtoffer volgens de wet toch een schadevergoeding geven? Dan mogen wij dit bedrag van u terugvragen.

Diefstal of total loss

Dit is niet verzekerd op deze verzekering.

Reparatie

Dit is niet verzekerd op deze verzekering.

Schade door brand en natuur

Dit is niet verzekerd op deze verzekering.

Ruitschade

Dit is niet verzekerd op deze verzekering.

Inbraak

Dit is niet verzekerd op deze verzekering.

Schade aan eigen auto

Dit is niet verzekerd op deze verzekering.

Pechhulp

Dit is niet verzekerd op deze verzekering.

Geen geldig rijbewijs

Als er schade wordt veroorzaakt terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs bezit, is de schade niet verzekerd.

Opzet, alcohol of drugs

Schade die u opzettelijk veroorzaakt of bij gebruik van (te veel) alcohol of drugs, is niet verzekerd.

Rijles, verhuur of vervoer tegen betaling

Schade tijdens rijles, verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder van de auto is niet verzekerd. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een Schadeverzekering inzittenden afsluiten.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor uw groene kaart (Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart) geldig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Beloning bij geen schade

Als wij in een verzekeringsjaar geen schade hebben betaald, kunt u korting op de premie krijgen. Als wij wel een schade hebben betaald, kan de korting (gedeeltelijk) vervallen.

Extra informatie

Maximaal kan een korting van 75% worden behaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.