Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan anderen veroorzaakt door uw auto. Ook schade aan uw auto zelf is verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staan een aantal situaties die zijn verzekerd.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen en u bent daarvoor aansprakelijk? Dan is dit verzekerd.

Extra informatie

U bent wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

Hulpverlening na een ongeval

U krijgt hulp als de auto door een ongeval niet meer kan rijden. Of als door een ongeval de bestuurder de auto niet meer kan besturen.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijgt u een schadevergoeding. De hoogte is afhankelijk van de leeftijd en de waarde van de auto.

Extra informatie

Bij diefstal van de auto wordt de schade vaak alleen vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

U mag zelf kiezen door wie u de auto laat repareren.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of botsing met een dier is verzekerd.

Ruitschade

De kosten van ruitreparatie of -vervanging zijn verzekerd. Er kan een eigen risico gelden.

Inbraak

Schade door inbraak is verzekerd.

Schade aan eigen auto

Schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Pechhulp

U krijgt hulp als uw auto door pech niet meer kan rijden. Dit geldt alleen bij pech in het buitenland.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Extra informatie

Is de schade niet verzekerd? Maar moeten wij het slachtoffer volgens de wet toch een schadevergoeding geven? Dan mogen wij dit bedrag van u terugvragen.

Geen geldig rijbewijs

Als er schade wordt veroorzaakt terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs bezit, is de schade niet verzekerd.

Opzet, alcohol of drugs

Schade die u opzettelijk veroorzaakt of bij gebruik van (te veel) alcohol of drugs, is niet verzekerd.

Rijles, verhuur of vervoer tegen betaling.

Schade tijdens rijles, verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 135 bij schade aan uw eigen auto. Ook bij ruitschade is er een eigen risico, deze is € 135 bij ruitvervanging en € 30 bij ruitreparatie.

Extra informatie

Als u naar een met ons samenwerkende schadehersteller gaat, krijgt u korting op het eigen risico.

Beveiligingseisen

Afhankelijk van de waarde van uw auto gelden er eisen aan de beveiliging.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder van de auto is niet verzekerd. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een Schadeverzekering inzittenden afsluiten.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waarvoor uw groene kaart (Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart) geldig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Beloning bij geen schade

Als wij in een verzekeringsjaar geen schade hebben betaald, kunt u korting op de premie krijgen. Als wij wel een schade hebben betaald, kan de korting (gedeeltelijk) vervallen.

Extra informatie

Maximaal kan een korting van 75% worden behaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de ingangsdatum die op het polisblad staat. De verzekering loopt door totdat u of wij de verzekering opzeggen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In de eerste contracttermijn kunt u de verzekering per contractvervaldatum opzeggen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. U moet de verzekering schriftelijk opzeggen.

Extra informatie

Als wij na de eerste contracttermijn nieuwe afspraken met u hebben gemaakt kan de verzekering alleen per contractvervaldatum opgezegd worden.