Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met de Personenautopakketverzekering wordt de schade vergoed die met uw personenauto aan iemand anders wordt toegebracht. Ook kunt u er voor kiezen om schade aan de personenauto zelf te verzekeren. Het moet gaan om personenauto's voor zakelijk gebruik.

Extra informatie

Ook kunt u een dekking voor Ongevallen inzittenden, Schade inzittenden en Rechtsbijstand afsluiten..

Wat is verzekerd?

Hieronder een overzicht van de dekkingen die verzekerd kunnen worden.

Aansprakelijkheid (WA)

Met deze dekking wordt schade die u met uw personenauto veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen vergoed, als u daarvoor aansprakelijk bent. U bent wettelijk verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

Extra informatie

Ook krijgt u hulp van een hulpdienst als de personenauto door een verkeersongeval niet meer kan rijden en/of de bestuurder of inzittenden door het verkeersongeval de personenauto niet meer kan besturen.

Keuze: beperkt Casco

Schade aan de eigen personenauto door bijvoorbeeld brand, explosie, kortsluiting, overstroming, storm, hagel, diefstal, botsing met dieren, vandalisme en ruitschade wordt vergoed. Aanrijdingsschade aan uw personenauto, die door uzelf is veroorzaakt, is niet verzekerd.

Keuze: volledig Casco

Schade aan uw eigen personenauto wordt vergoed door bijvoorbeeld brand, explosie, kortsluiting, overstroming, storm, hagel, diefstal, botsing met dieren, vandalisme en ruitschade. Maar ook de aanrijdingsschade aan uw personenauto, die door uzelf is veroorzaakt, is verzekerd.

Extra informatie

Ook krijgt u hulp van een hulpdienst als de auto door pech niet meer kan rijden.

Hulpverlening

Hulpverlening is verzekerd. Zie bij de rubrieken Aansprakelijkheid (WA) en Volledig casco voor een omschrijving.

Keuze: auto-elektronica en/of accessoires

Voor vastgemonteerde elektronica geldt een maximum verzekerd bedrag van € 500. Als bij vaststelling van de verzekerde waarde rekening is gehouden met een hoger bedrag, geldt dat bedrag als maximum. Schade is meeverzekerd op de beperkt casco en volledig casco dekking.

Keuze: Ongevallen inzittenden

Met deze dekking heeft u voor de inzittenden van de personenauto een ongevallenverzekering. Verzekerd is het overlijden of de blijvende invaliditeit van de inzittenden als gevolg van een ongeval met de verzekerde personenauto.

Extra informatie

Voor de verzekerde som kan gekozen worden uit vaste combinaties bij overlijden en blijvende invaliditeit. Dit varieert van € 5.000 / € 15.000 tot € 25.000 / € 50.000 per inzittende.

Keuze: Schadeverzekering inzittenden

Met deze dekking heeft u een verzekering die de schade aan de inzittenden van de personenauto door een verkeersongeval vergoedt. Dit geldt voor schade door letsel of overlijden en de persoonlijke spullen. De werkelijk vastgestelde schade wordt vergoed, in plaats van een vooraf vastgesteld bedrag zoals bij de dekking Ongevallen inzittenden.

Extra informatie

Het verzekerd bedrag is € 2.500.000 per gebeurtenis.

Keuze: Rechtsbijstand

Met deze dekking krijgt u juridische hulp als u betrokken bent bij een aanrijding. U heeft ook recht op juridische hulp als u een conflict heeft over de aanschaf of het onderhoud van de personenauto.

Extra informatie

Kosten van rechtsbijstand door juridische medewerkers in dienst van de uitvoeringsinstantie worden volledig vergoed. De kosten van externe deskundigen worden tot maximaal € 50.000 vergoed.

Wat is niet verzekerd?

  • Hieronder staan een aantal situaties die niet zijn verzekerd.

Extra informatie

Is de schade niet verzekerd? Maar moeten wij het slachtoffer volgens de wet toch een schadevergoeding geven? Dan mogen wij dit bedrag van u terugvragen.

Geen geldig rijbewijs

Als er schade wordt veroorzaakt terwijl de bestuurder geen geldig rijbewijs bezit, is de schade niet verzekerd.

Opzet, alcohol of drugs

Schade die het gevolg is van opzettelijk handelen of nalaten of bij gebruik van (te veel) alcohol of drugs, is niet verzekerd.

Rijles, verhuur of vervoer tegen betaling

Schade tijdens rijles, verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Er geldt een standaard eigen risico van € 135 bij schade aan uw eigen personenauto. Bij ruitvervanging is het eigen risico € 65.

Beveiliging

Afhankelijk van de waarde van uw personenauto, gelden er eisen aan de beveiliging.

Reparatie

Als de personenauto ook Casco is verzekerd, mag u zonder onze toestemming vooraf, tot € 500 noodreparaties laten uitvoeren.

Schade aan de bestuurder

Schade aan de bestuurder van de auto is niet verzekerd onder de dekking Aansprakelijkheid (WA). Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de dekking Schadeverzekering inzittenden of Ongevallen inzittenden afsluiten.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in de landen waar uw Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart geldig is. U krijgt deze bij uw polis.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Bij het aanvragen van de verzekering moet u ons eerlijke en volledige informatie geven over het te verzekeren risico. Verandert er iets in uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Als u schade heeft, moet u dit binnen 3 dagen melden en alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van de schade te beperken.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet binnen 30 dagen na de notadatum betaald zijn. Dit kan via een automatische incasso of u maakt het bedrag aan ons over.

Beloning bij geen schade

Als wij in een verzekeringsjaar geen schade hebben betaald, kunt u korting op de premie krijgen. Als wij wel een schade hebben betaald, kan de korting (gedeeltelijk) vervallen. De maximale korting is 75%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dekking begint op de ingangsdatum. Deze datum staat op het polisblad. De dekking eindigt op de contractvervaldatum. Maar alleen als de verzekering wordt opgezegd. Dat kunt u doen, maar wij ook. U bent dan na deze datum niet meer verzekerd. Er is dan geen dekking meer voor schade die na deze datum ontstaat.

Extra informatie

U bent wettelijk verplicht een WA-verzekering voor uw motorrijtuig te hebben. Ga niet onverzekerd rijden!

Hoe zeg ik mijn contract op?

Opzeggen kan per brief of e-mail. Deze kunt u aan ons sturen. Heeft u via een tussenpersoon de verzekering afgesloten, dan kunt u de opzegging aan uw tussenpersoon sturen. De opzegtermijn is 2 maanden. Na de eerste contracttermijn kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De opzegtermijn is dan 1 maand.

Extra informatie

De dagelijkse opzegtermijn geldt niet, als wij in overleg met u nieuwe afspraken over de verzekering hebben gemaakt.