Unigarant Watersportverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze bootverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een bootverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het gaat om een pleziervaartuig zoals, een sloep, motorboot of zeilboot (geen woonschepen of bedrijfsvaartuigen). Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u zelf uw aanvullende dekkingen kiezen.
icon_waar-verzekerd-wereld

Waar verzekerd?

U kunt kiezen voor verschillende vaargebieden in Nederland of Europa. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs of een buitenland-certificaat van ons nodig.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

Veroorzaakt u met uw boot schade aan iemand anders, of aan de spullen of boot van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. U bent verzekerd tot 7,5 miljoen euro.
icon_boot

Keuze: schade aan je boot

Met de Basis Cascodekking is schade aan uw boot verzekerd. Uw inboedel is meeverzekerd tot 20% van de verzekerde som. Met de Uitgebreid Cascodekking schade aan uw boot verzekerd inclusief eigen gebrek en de gevolgschade. Uw inboedel is meeverzekerd tot 40% van de verzekerde som.
icon_diefstal-inbraak

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van je boot

Diefstal, inbraak of poging daartoe is verzekerd op zowel de Basis- als Uitgebreid Cascodekking. Bij diefstal krijgt u de dagwaarde van de boot, buitenboordmotor, volgboot en trailer vergoed. Bij de Uitgebreid Cascodekking krijgt u in de eerste 3 jaar de aanschafwaarde van de boot vergoed.

Extra informatie

Voor een sloep, volgboot, buitenboordmotor, trailer en inboedel gelden beveiligingseisen.
icon_inboedel-vervoer

Keuze: inboedel

Spullen die gebruikt worden voor het huishouden aan boord zijn verzekerd. Zoals servies en beddengoed. De schade die we vergoeden, hangt af van hoe spullen zijn opgeborgen (in een gesloten ruimte). En of u een Basis Casco- of Uitgebreide Casco-dekking heeft.
icon_brand

Keuze: schade door brand of ontploffing

Schade door brand of een ontploffing is verzekerd.
icon_schade-natuur

Keuze: schade door natuur

Schade door hagel, blikseminslag en storm is verzekerd.
icon_volgboot-trailer

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot of boottrailer is verzekerd. Ze moeten dan wel op het polisblad staan.
icon_invalide

Keuze: ongevallen opvarenden

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeluk van iemand op de boot keren we een vast bedrag uit.
icon_rechtshulp

Keuze: rechtsbijstand

U krijgt juridische hulp van MRT rechtsbijstand na een ongeluk. En ook bij conflicten over de aankoop en reparatie van uw boot.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pech op het water in Nederland meeverzekert.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet, bewuste roekeloosheid, door misbruik van alcohol of drugs, snelheidswedstrijden of varen zonder geldig vaarbewijs. Ook keren wij niet uit bij schade door onvoldoende onderhoud.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Claimt u geen schade? Dan krijgt u maximaal 40% korting op uw premie.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Het eigen risico staat op het polisblad. U kunt ook voor een vrijwillig eigen risico kiezen. In dat geval krijgt u korting op uw premie.
icon_let-op

Let op

U bent verplicht uw boot en de inboedel met zorg te behandelen. U moet maatregelen nemen om schade te beperken of te voorkomen, zoals: onderhoud en controle staat van de boot, diefstal of inbraak voorkomen, boot winterklaar maken en veilig varen.

Extra informatie

Deelname aan wedstrijden is niet verzekerd. Tenzij u dit met ons overeenkomt.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

Deelname aan wedstrijden is niet verzekerd. Tenzij u dit met ons overeenkomt.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Na een jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.