Unigarant Bromfietsverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze bromfietsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een bromfietsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw bromfiets, snorfiets, brommobiel of fiets met hulpmotor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw voertuig schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
icon_diefstal-bromfiets

Diefstal of total loss

Bij bromfiets, snorfiets, brommobiel vergoeden wij de aanschafwaarde als u de eerste eigenaar bent en het voertuig niet ouder is dan 12 maanden. Voertuig ouder dan 12 maanden? Dan vergoeden wij het verzekerd bedrag. U krijgt de dagwaarde uitgekeerd als u niet de eerste eigenaar bent.

Extra informatie

Bij de fiets met hulpmotor de aanschafwaarde als u de eerste eigenaar bent en de fiets met hulpmotor nog geen 36 maanden oud is. Als de verzekering is gesloten bij een tweewielhandelaar dan ontvangt u een nieuwe fiets met hulpmotor van gelijke merk en type. U krijgt de dagwaarde als u niet de eerste eigenaar bent.
icon_schade-natuur

Keuze: schade door brand of natuur

Wij vergoeden schade door hagel, storm, maar dan alleen door rondvliegende of vallende voorwerpen, en natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming). Ook vergoeden wij schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.
icon_schade

Keuze: schade aan je bromfiets

Schade aan uw voertuig is verzekerd. Daarnaast zijn uw helm en kleding, tot een maximum van € 350,- verzekerd als uw voertuig bij de schadeoorzaak betrokken is.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet, roekeloosheid gedrag, door het rijden zonder geldig rijbewijs of bromfietscertificaat, of (een poging tot) fraude. Maar ook als u het voertuig heeft opgevoerd of deelneemt aan wedstrijden, snelheidsritten of u onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen.

Extra informatie

Ook keren wij niet uit: bij schade door het tanken van verkeerde brandstof, als u langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Het eigen risico per schadegebeurtenis is € 125,-. Heeft u een fiets met hulpmotor? Dan heeft u een eigen risico van € 20,- per schadegebeurtenis. Bij een brommobiel is uw eigen risico € 300,-. Het eigen risico bij vervanging van een ruit is € 150,-. Bij een ruitreparatie is er geen eigen risico.
icon_let-op

Let op

Rijdt er iemand anders op uw voertuig, die jonger is dan 25 jaar? En staat hij niet als regelmatige bestuurder op het polisblad? Dan is de schade niet verzekerd.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

N.v.t.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Na een jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.