Unigarant Camperverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze camperverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een camperverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw camper. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf uw aanvullende dekkingen.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw camper schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorrijtuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

Kan de camper niet meer verder rijden? Of bent u niet meer in staat verder te rijden? In Nederland brengen wij u en de camper naar een plaats in Nederland. In het buitenland vergoeden wij de vervoerskosten naar de dichtstbijzijnde reparateur. Of de kosten van het vervoer na een plaats in Nederland.
icon_diefstal-camper

Keuze: diefstal of total loss

Bij een WA Volledig Casco dekking met 3 of 5 jaar aanschafwaardegarantie vergoeden wij bij diefstal of total loss de aanschafwaarde tot € 100.000,- Daarna vergoeden wij de dagwaarde + 10%. Bij Gedeeltelijk Casco dekking vergoeden wij bij diefstal of total loss de dagwaarde +10%.

Extra informatie

Bij taxatie door een erkend taxateur vergoeden wij de getaxeerde waarde. De aanschafwaarde en de aankoopdatum moet u aantonen met een nota of een bankafschrift. De dagwaarde is het bedrag dat u bij totaal verlies of diefstal nodig heeft om de camper te kunnen vervangen door een exemplaar van dezelfde ouderdom en kwaliteit.
icon_schade-natuur

Keuze: schade door brand of natuur

Wij vergoeden schade door brand, diefstal, inbraak, storm, hagel en aantoonbare botsing met dieren Dit valt onder de Gedeeltelijk Casco dekking.
icon_inboedel-vervoer

Keuze: inboedel

Kiest u de dekking Inventaris? Dan is uw inventaris (spullen) die tijdens het kamperen wordt gebruikt en niet behoort tot de standaarduitrusting verzekerd. Hierbij kunt u denken aan bedden- en linnengoed, keukengerei, gasflessen, meubilair, fietsen, gereedschap.

Extra informatie

Onder inventaris vallen geen spullen die als reisbagage mee worden genomen. Denk aan kleding, (zonne)brillen en toiletartikelen. Ook betaalmiddelen en kostbare zaken zijn niet verzekerd.
icon_schade-ruit

Keuze: ruitschade

Wij vergoeden de kosten van reparatie of vervanging van de ruit als u naar een Focwa ruithersteller gaat. Of als u naar een andere hersteller gaat die door ons is geselecteerd. Ruitschade valt onder de Gedeeltelijk Casco dekking.
icon_schade

Keuze: schade aan je camper

Schade aan uw eigen camper is verzekerd. Ook als u deze zelf heeft veroorzaakt. Schade aan uw eigen camper valt onder de Volledig Casco dekking.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

Heeft u een WA Volledig Casco dekking? Dan vergoeden wij bij pech langs de weg in het buitenland maximaal € 250,- per schadegebeurtenis.
icon_reparatie

Reparatie

U kiest zelf waar u uw camper laat repareren. Let op, u heeft voordeel als u naar een reparateur gaat die bij ons is aangesloten. Het eigen risico wordt dan verminderd met € 75,-. Bij een gespecialiseerd camper ruitherstelbedrijf wordt het eigen risico gehalveerd bij vervanging van een ruit.
icon_waar-verzekerd-wereld

Buitenland

Wij vergoeden geen schade als de camper meer dan zes maanden aaneengesloten buiten Nederland staat.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet, bewust roekeloos gedrag, een bevingsschade, rijden zonder geldig rijbewijs of (een poging tot) fraude. Ook als u verkeerde brandstof tankt of u onder invloed reed van alcohol, drugs, medicijnen. En dat geldt ook voor schade ontstaan tijdens verhuur en vervoer tegen betaling.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Heeft u de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)? Dan heeft u geen eigen risico. Op de dekking Gedeeltelijk Casco of Volledig Casco heeft u een eigen risico van € 150,-. Het eigen risico op de aanvullende dekking Inventaris bedraagt € 25,-
icon_let-op

Let op

N.v.t.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

U krijgt maximaal 80% korting op uw premie als u geen schade claimt.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

N.v.t.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Na een jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.