Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw High Speed E-bike veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw High Speed E-bike verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw High Speed E-bike schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Keuze: diefstal of total loss

Wij vergoeden de aanschafwaarde als je de eerste eigenaar bent en de High Speed E-bike nog geen 36 maanden oud is. Als de verzekering is afgesloten bij een tweewielhandelaar dan ontvang je een nieuwe High Speed E-bike van hetzelfde merk en type. Vanaf 4e jaar het verzekerd bedrag minus 25%. Vanaf het 5e jaar de dagwaarde.

Extra informatie

Je krijgt ook de dagwaarde vergoed als je niet de eerste eigenaar bent.

Keuze: schade door brand of natuur

Bij de dekking Diefstal vergoeden wij schade door hagel, storm (maar dan alleen door rondvliegende of vallende voorwerpen) en natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming). Ook vergoeden wij schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.

Keuze: schade aan je bromfiets

Bij de dekking Aanrijding is schade aan uw High Speed E-bike verzekerd. Daarnaast zijn uw helm en kleding, tot een maximum van € 350,- verzekerd als uw High Speed E-bike bij de schadeoorzaak betrokken is.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in het geval van een ongeluk de schade (schade aan uw High Speed E-bike, uw letselschade en bijkomende kosten en overige schade door het ongeluk) verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Pechhulp

Met de Pechhulpdekking bent u verzekerd van hulp bij mechanische pech. Deze dekking wordt uitgevoerd door de ANWB.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, roekeloos gedrag, door het rijden zonder geldig rijbewijs of bromfietscertificaat, of (een poging tot) fraude. Maar ook als u de High Speed E-bike heeft opgevoerd of deelneemt aan wedstrijden, snelheidsritten of u onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen.

Extra informatie

Ook keren wij niet uit: bij schade door het tanken van verkeerde brandstof, als u langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten. Niet verzekerd is schade door diefstal als het standaardslot en het ART goedgekeurd slot van categorie 2 of hoger niet gebruikt zijn.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij de dekking Aansprakelijkheid is geen eigen risico van toepassing. Bij de dekkingen Diefstal en Aanrijding bedraagt het eigen risico per schadegebeurtenis  € 20,-.

Verplichte beveiliging

Bij de dekking Diefstal moet de high speed e-bike naast het standaard slot beveiligd zijn met een ART goedgekeurd slot van categorie 2 of hoger.

Waar ben ik gedekt?

Landen die op de Groene Kaart staan,voorzover de landen niet zijn doorgehaald.
Pechhulp is alleen geldig in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisbladstaat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.