Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw motor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf uw aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw motor veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf uw aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw motor schade aan iemand anders, of aan de spullen of motor van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

Kan de motor door een ongeval niet meer verder rijden? Of bent u door een ongeval of diefstal niet meer in staat verder te rijden? Dan krijgt u hulpverlening. Binnen Nederland vervoeren wij u en uw motor naar een bestemming in Nederland.

Extra informatie

In het buitenland vergoeden wij: De kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde motordealer. Vervoer naar Nederland als de schade niet binnen 4 dagen kan worden gerepareerd. Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de waarde van de motor. De terugreis naar Nederland met het openbaar vervoer (2e klas).

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss vergoeden wij de nieuw-, aanschaf- of dagwaarde van de motor. Dit is afhankelijk van de dekking Beperkt of Volledig Casco. Nieuwwaarde is de verkoopprijs van de motor op moment van schade naar merk, model, type en uitvoering en in de fabriek aangebrachte extra’s.

Extra informatie

Aanschafwaarde is de verkoopprijs van de motor, zoals vermeld op de originele aanschafnota van een bij de KvK ingeschreven motordealer. Dagwaarde is het bedrag dat nodig is om de motor te vervangen door een vergelijkbare motor.

Keuze: schade door brand of natuur

Wij vergoeden schades door brand, storm, hagel, bliksem, overstromingen of een aanrijding met een dier.

Keuze: inbraak

Wij vergoeden schade door een poging tot diefstal en inbraak. Dit valt onder de Beperkt en Volledig Casco dekking.

Keuze: schade aan eigen motor

Schade aan uw eigen motor is verzekerd. Ook als u deze zelf heeft veroorzaakt. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Keuze: pechhulp

Krijgt u pech met uw motor in het buitenland? Dan heeft u recht op hulp of een vergoeding van de noodzakelijke kosten van hulp langs de weg tot maximaal € 200,-. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Speciaal kenmerk

Bij Beperkt en Volledig Casco zijn accessoires standaard meeverzekerd. Accessoires zijn tot € 500,- verzekerd en Helm, kleding en bagage tot € 1.000,-. U kunt deze verzekerde bedragen verhogen. Bij accessoires tot € 2.500,- of  € 5.000,-. En Helm, kleding en bagage tot € 1.500,- , € 2.500 of € 5.000,-.

Extra informatie

Als uw motor uitgerust in met een track & trace systeem met het Keurmerk CCV Voertuigbeveiliging, dan krijgt u 10% korting op de diefstalpremie. Uw verplicht eigen risico bij diefstal vervalt

Keuze: Schadeverzekering voor opzittenden

Door een verkeersongeval wordt letselschade van de bestuurder en opzittenden van de motor vergoed. Schade aan kleding en bagage is meeverzekerd. U bent ook verzekerd als de schade door uw schuld is ontstaan. Of als het niet duidelijk is wie aansprakelijk is.

Extra informatie

Van een verkeersongeval is ook sprake als de bestuurder en opzittenden:
1 op of van de motor stappen;
2 brandstof tanken;
3 onderweg een (nood)reparatie aan de motor verrichten;
4 in de onmiddellijke nabijheid van de motor hulp verlenen aan medeweggebruikers.

Keuze: Vervangend Vervoer en Verkeersrechtsbijstand

Vervangend Veroer: Met deze dekking heb je bij schade of pech recht op vervangend vervoer in Nederland of Europa. Deze dekking is alleen af te sluiten bij Beperkt en Volledig Casco.

 

Extra informatie

Verkeersrechtsbijstand: Verzekerd is het verhalen van schade door een ander aan u, uw motor, kleding, bagage of verlies van inkomen. Contractuele kwesties die verband houden met de motor, bv garantie, reparatie of koop van een motor. Ivm overtreding of misdrijf begaan met de motor. Inbeslagname van rijbewijs, kentekenbewijs of motor ivm gebruik van de motor. 

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade ontstaan door opzet, bewust roekeloos gedrag, tijdens snelheidsritten, of het rijden zonder geldig rijbewijs. Misbruik alcohol, drugs en medicijnen. Bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Er zijn meer situaties die niet verzekerd zijn.

Diefstal

Diefstal is bij Beperkt en Volledig Casco niet verzekerd als de motor niet beveiligd is met de standaard aanwezige sloten en aanvullend een ART categorie 4 goedgekeurd slot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Winterstop. Niet alle motorrijders rijden het hele jaar door. Met de winterstopkorting kunt u de verzekering in de periode 15 december tot 1 maart stop te zetten. Alle verzekerde risico’s die niet verbonden zijn aan ‘het rijden met de motor’ (dus risico’s tijdens stalling) blijven gedekt.

Eigen risico

Bij Beperkt en Volledig Casco heeft u een standaard eigen risico van € 150,- bij schade. U kunt ook voor een hoger eigen risico kiezen. Dan betaalt u minder premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

U krijgt tot maximaal 80% korting op uw premie als u geen schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.