Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer van 20 jaar of ouder. Deze motor gebruikt u niet dagelijks. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf uw aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Naast uw oldtimer moet u een auto of motor voor dagelijks gebruik hebben. U kunt kiezen voor de categorie t/m 5.000 of t/m 7.500 kilometer per jaar.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw oldtimer schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorrijtuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

In Nederland brengen wij u, uw passagiers en de oldtimer naar een adres in Nederland. In het buitenland vergoeden wij de noodzakelijke kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. Kan de oldtimer niet binnen 4 werkdagen gerepareerd worden? Dan vervoeren wij uw oldtimer naar Nederland.

Reparatie

U kiest zelf door welke reparateur u de schade laat herstellen. Er geldt geen maximumvergoeding voor onderdelen.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of totaal verlies van uw oldtimer vergoeden wij de taxatiewaarde. Is het taxatierapport ouder is dan 3 jaar? Dan vergoeden wij op basis van de dagwaarde. Diefstal en totaal verlies vallen beide onder de Volledig Casco dekking.

Extra informatie

Een taxatierapport mag bij het begin van de verzekering niet ouder dan 3 jaar zijn. Het taxatierapport is 3 jaar geldig. De taxatie moet worden gedaan door een erkend taxateur.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door brand, storm, hagel, overstroming en lawine is verzekerd. Dit valt onder de Volledig Casco dekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak en diefstal is verzekerd. Dit valt onder de Casco dekking. Hieronder vallen ook verduistering en joyriding.

Keuze: ruitschade

N.v.t.

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Schade aan uw oldtimer motor is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.

Keuze: pechhulp

N.v.t.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Gevolgschade van lichamelijk en / of geestelijk letsel ten behoeve van de opzittenden (inclusief bestuurder) van de verzekerde motor. Ook wordt de schade aan de spullen vergoed, die met de motor worden vervoerd en die van de opzittenden zijn.

Keuze: Schadeverzekering voor opzittenden

Gevolgschade van lichamelijk en / of geestelijk letsel ten behoeve van de opzittenden (inclusief bestuurder) van de verzekerde motor. Ook wordt de schade aan de spullen vergoed, die met de motor worden vervoerd en die van de opzittende zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die is ontstaan: door opzet, bewust roekeloos gedrag, tijdens snelheidsritten, het rijden zonder geldig rijbewijs of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. En schade tijdens verhuur keren wij ook niet uit.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

N.v.t.

Eigen risico

Heeft u de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)? En gebeurt er iets dat onder deze dekking valt? Dan heeft u geen eigen risico. Bij schade aan uw oldtimer heeft u een eigen risico van € 135,- per schadegebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijg u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

 

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.