Unigarant Oldtimer Motorverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze oldtimerverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een oldtimerverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer van 20 jaar of ouder. Deze motor gebruikt u niet dagelijks. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf uw aanvullende dekkingen.

Extra informatie

Naast uw oldtimer moet u een auto of motor voor dagelijks gebruik hebben. U kunt kiezen voor de categorie t/m 5.000 of t/m 7.500 kilometer per jaar.
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw oldtimer schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorrijtuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

In Nederland brengen wij u, uw passagiers en de oldtimer naar een adres in Nederland. In het buitenland vergoeden wij de noodzakelijke kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. Kan het voertuig niet binnen 4 werkdagen gerepareerd worden? Dan vervoeren wij uw oldtimer naar Nederland.
icon_diefstal-oldtimer

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of totaal verlies van uw oldtimer vergoeden wij de taxatiewaarde. Is het taxatierapport ouder is dan 3 jaar? Dan vergoeden wij op basis van de dagwaarde. Diefstal en totaal verlies vallen beide onder de Volledig Casco dekking.

Extra informatie

Een taxatierapport mag bij het begin van de verzekering niet ouder dan een jaar zijn. Het taxatierapport is 3 jaar geldig. De taxatie moet worden gedaan door een erkend taxateur.
icon_schade-natuur

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door brand, storm, hagel, overstroming en lawine is verzekerd. Dit valt onder de Volledig Casco dekking.
icon_diefstal-inbraak

Keuze: inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak en diefstal is verzekerd. Dit valt onder de Casco dekking. Hieronder valt ook verduistering en joyriding.
icon_schade-ruit

Keuze: ruitschade

N.v.t.
icon_schade

Keuze: schade aan eigen oldtimer

Schade aan uw oldtimer motor is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Volledig Cascodekking.
icon_reispech

Keuze: pechhulp

N.v.t.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade die is ontstaan: door opzet, bewust roekeloos gedrag, tijdens snelheidsritten, het rijden zonder geldig rijbewijs of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Bij schade tijdens verhuur keren wij ook niet uit.
icon_reparatie

Reparatie

U kiest zelf door welke reparateur u de schade laat herstellen. Er geldt geen maximumvergoeding voor onderdelen.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Heeft u de dekking Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)? En gebeurt er iets dat onder deze dekking valt? Dan heeft u geen eigen risico. Bij schade aan uw oldtimer heeft u een eigen risico van € 135,- per schadegebeurtenis.
icon_let-op

Let op

N.v.t.
icon_speciaal

Extra: speciaal kenmerk

N.v.t.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Na een jaar kunt u de verzekering dagelijks beëindigen. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.