Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u met uw scootmobiel veroorzaakt. De Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw scootmobiel verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw scootmobiel schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Diefstal of total loss

Bij de dekking Volledig Casco vergoeden wij bij diefstal of total loss: als u 1e eigenaar bent: * de aanschafprijs in de eerste 12 maanden na de aanschafdatum; * het verzekerd bedrag verminderd met 1.8% per maand vanaf de 13e maand. Als u niet de eerste eigenaar bent dan vergoeden wij dagwaarde bij diefstal of total loss. 

Keuze: schade door brand of natuur

Bij de dekking Volledig Casco vergoeden wij schade door hagel, storm, maar dan alleen door rondvliegende of vallende voorwerpen, en natuurgeweld (zoals een lawine en overstroming). Ook vergoeden wij schade door brand, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag.

Keuze: schade aan eigen scootmobiel

Bij de dekking Volledig Casco is naast schade aan uw scootmobiel veroorzaakt door diefstal, brand of natuur ook verzekerd: breken of barsten van de ruiten, vandalisme, van de weg of te water raken, slippen en botsen.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in het geval van een ongeluk de schade (schade aan brommobiel, uw letselschade, bijkomende kosten en overige schade door ongeluk) verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Ongevallenverzekering

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn:
Bij overlijden € 3.000,-
Bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is schade door opzet, roekeloos gedrag,(een poging tot) fraude, als u onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen. Ook bent u niet verzekerd: als u langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent, bij slijtage, reparatie-, constructie- of materiaalfouten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen-risico

Bij de dekking Aansprakelijkheid is geen eigen risico van toepassing. Bij de Volledig Casco bedraagt het eigen risico per schadegebeurtenis  € 75,-.

Waar ben ik gedekt?

Landen die op de Groene Kaart staan,voorzover de landen niet zijn doorgehaald.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

De verzekering begint op de datum die op het polisbladstaat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Je spreekt af hoe lang de verzekering loopt: tot de afgesproken eindleeftijd of korter. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.