Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Naast de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) vergoedt de Beperkt Casco dekking schade aan je eigen auto door bepaalde oorzaken, zoals brand, storm, hagel, en ruitschade. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw auto schade aan iemand anders, of aan de spullen of auto van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Hulpverlening na een ongeval

Kan de auto door een ongeval niet meer verder rijden? Of bent u door een ongeval of diefstal niet meer in staat verder te rijden? Dan krijgt u hulpverlening. Binnen Nederland vervoeren wij u en uw auto naar een bestemming in Nederland.

Extra informatie

In het buitenland vergoeden wij: - de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde garage. - vervoer naar Nederland als de schade niet binnen vier dagen kan worden gerepareerd. - de terugreis naar Nederland met het openbaar vervoer (2e klas).

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss vergoeden wij de dagwaarde van de auto. De dagwaarde is het bedrag dat nodig is om de auto te kunnen vervangen door een vergelijkbaar exemplaar van dezelfde soort, kwaliteit, staat van onderhoud en ouderdom. Dit bedrag wordt vastgesteld door de expert die door ons is benoemd.

Extra informatie

Wij kunnen eisen stellen met betrekking tot het beveiligen van uw auto.

Reparatie

U kiest zelf waar u uw auto laat repareren. U heeft voordeel als u de schade laat repareren bij uw merkdealer.

Schade door brand en natuur

Wij vergoeden schades door brand, storm, hagel, bliksem, overstromingen of een aanrijding met een dier.

Ruitschade

Beschadigt de ruit door breken of barsten? Dan vergoeden wij de reparatie of vervanging van de ruit door een merkdealer, FOCWA en/of BOVG autoruitherstelbedrijf of geselcteerde ruithersteller. Let op: Wordt de ruit ergens anders vervangen of gerepareerd dan zijn de kosten volledig voor uw rekening.

Inbraak

Wij vergoeden schade door een poging tot diefstal. Wordt er ingebroken in uw auto? Dan vergoeden wij ook gestolen accessoires tot maximaal € 500,- per gebeurtenis. Wij kunnen eisen stellen met betrekking tot het beveiligen van uw auto.

Keuze: Zekerheid voor inzittenden

Verzekerd is zaak- en personenschade van de volgende personen bij een ongeval: - de inzittenden van de auto. - de verzekeringnemer en de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij zich in een andere auto bevinden. Verzekerd bedrag is maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis.

Extra informatie

Verder vergoeden wij een bedrag van € 10.000,- na een ongeval:
- bij overlijden van de inzittenden;
- bij overlijden van de verzekeringnemer of de inwonende gezinsleden, ook wanneer zij zich in een andere auto bevinden.

Keuze: Verkeersrechtsbijstand

Verzekerd is: - het verhalen van schade door een ander aan u, uw auto, verlies van inkomen. - contractuele kwesties die verband houden met de auto, bijvoorbeeld: garantie, reparatie of koop van een auto. - ivm overtreding of misdrijf begaan met de auto. - inbeslagname van rijbewijs, kentekenbewijs of auto ivm gebruik van de auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is: - schade door opzet, bewust roekeloos gedrag of het rijden zonder geldig rijbewijs. - misbruik alcohol, drugs en medicijnen. - schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. - als de auto meer dan 6 maanden achtereen buiten Nederland wordt gebruikt.

Extra informatie

Verder is niet verzekerd:
- schade die wordt veroorzaakt door degene die de auto door diefstal of geweldpleging heeft verkregen en door degene die dit weet en de auto zonder geldige reden gebruikt.
- schade veroorzaakt bij het laden en lossen van zaken.

Andere schade aan eigen auto

Dit is niet verzekerd.

Pechhulp

Dit is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Bij ruitschade:
- € 0,- bij reparatie
- € 75,- bij vervanging.  
Bij reparatie of vervanging van de ruit bij een merkdealer of FOCWA en/of BOVG autoruitherstelbedrijf of geselcteerde ruithersteller. Let op: Wordt de ruit ergens anders vervangen of gerepareerd dan zijn de kosten volledig voor uw rekening.

Extra informatie

Bij andere schade aan de auto:
- € 500,-.
- € 250,-, als u de schade laat repareren door uw merkdealer of een geselecteerd schadeherstelbedrijf.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Beloning bij geen schade

U krijgt tot maximaal 78% korting op uw premie als u geen schade claimt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.