Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door uw bromfiets van 25 jaar en ouder. Het moet gaan om een bromfiets die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Veroorzaakt u met uw bromfiets schade aan iemand anders, of aan de spullen of motorvoertuig van iemand anders? Dan bent u hiervoor aansprakelijk. Daarom moet u volgens de wet een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Keuze: Verhaalsrechtsbijstand

Met deze aanvullende verzekering wordt in het geval van een ongeluk de schade (voertuigschade, letselschade en bijkomende kosten en schade door ongeluk) verhaald op de tegenpartij, als deze daarvoor aansprakelijk is.

Keuze: Ongevallenverzekering voor opzittenden

Deze aanvullende verzekering biedt een eenmalige uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. De verzekerde bedragen zijn:
Bij overlijden € 3.000,-
Bij blijvende invaliditeit maximaal € 30.000,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, roekeloos gedrag, door het rijden zonder geldig rijbewijs of bromfietscertificaat, of (een poging tot) fraude. Maar ook als u het voertuig heeft opgevoerd of deelneemt aan wedstrijden, snelheidsritten of u onder invloed was van alcohol, drugs en/of medicijnen.

Extra informatie

Ook keren wij niet uit als u langer dan zes maanden achter elkaar in het buitenland bent.

Diefstal of total loss

Schade door brand of natuur

Schade aan je bromfiets

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Rijdt er iemand anders op uw voertuig, die jonger is dan 25 jaar? En staat hij niet als regelmatige bestuurder op het polisblad? Dan is de schade niet verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Landen die op de Groene Kaart staan,voorzover de landen niet zijn doorgehaald.
 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisbladstaat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.