Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u, als particulier, juridische hulp van ARAG bij een onverwacht conflict. 

Extra informatie

Uw verzekering heeft u afgesloten bij Unigarant Verzekeringen. ARAG levert de juridische hulpverlening. Voor de module Verkeer krijgt u  juridische hulp van ANWB Rechtsbijstand. 

Wat is verzekerd?

Deze verzekering geeft u bij een onverwacht conflict recht juridische hulp, telefonisch advies. U kunt kiezen uit vijf verschillende modules: Verkeer, Consument en Wonen, Arbeid en Inkomen, Persoon en Familie, Fiscaal en Vermogen.

Extra informatie

U kunt de modules  Arbeid en Inkomen, Persoon en Familie, Fiscaal en Vermogen alleen afsluiten in combinatie met de module Consument en Wonen

Keuze: verkeer

Bij de module Verkeer krijgt u juridische hulp bij conflicten over schade of verwondingen die ontstaan zijn in het verkeer, contracten zoals koop van of verkoop van een motorrijtuig, of uw vakantie, bijvoorbeeld als u een reis heeft geboekt of een conflict heeft over het vervoer naar en van uw reisbestemming.

Extra informatie

ANWB Rechtsbijstand heeft de mogelijkheid na een aanrijding een vooruitbetaling van schade (binnen 48 uur) te doen wanneer de schade verhaalbaar is op een aansprakelijke partij. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door ANWB Rechtsbijstand.

Keuze: letsel

U krijgt juridische hulp bij conflicten waarbij persoonlijk letsel is ontstaan in het verkeer. Ook de bestuurder en andere passagiers krijgen dan rechtsbijstand  (Module Verkeer) Of bij een medische fout, door een ander bij geen deelname aan verkeer of ivm werk. (Module Persoon en Familie)

Keuze: wonen

Bij de module Consument en Wonen krijgt u juridische hulp bij conflicten over uw woonhuis. Bijvoorbeeld bij het (ver)kopen, (ver)bouwen en gebruiken van uw woning. Bijvoorbeeld als er conflicten zijn met een aannemer, buren, de gemeente of een andere overheid.

Keuze: werk en inkomen

Bij de module Arbeid en Inkomen krijgt u juridische hulp bij conflicten over uw werk als werknemer of als vrijwilliger, tuchtzaken die te maken hebben met uw werk, uw recht op een uitkering en over uw pensioen.

Keuze: aankopen

Bij module Consument en Wonen krijgt u juridische hulp bij conflicten over gekochte spullen of diensten. De schade mag niet kleiner zijn dan € 175,-. Dit noemen wij minimaal belang.

Keuze: familie en relaties

Bij de module Persoon en Familie krijgt u juridische hulp bij conflicten over een echtscheiding (door middel van mediation), een conflict over gezondheid of als u letsel heeft opgelopen (bijvoorbeeld tijdens uw werk in loondienst of als ambtenaar), of erfrecht, zoals een erfenis.

Extra informatie

Bij een echtscheiding (beëindigen van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap) kunt u alleen juridische hulp van een mediator krijgen. En alleen als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 12 maanden geleden is gesloten. En u moet  de module Persoon en Familie minimaal drie jaar verzekerd hebben.

Keuze: fiscaal en vermogen

Bij de module Fiscaal en Vermogen krijgt u juridische hulp bij conflicten over vermogensbeheer (als de vermogensbeheerder een vergunning heeft van de AFM en DNB), de belastingdienst of uw vakantiewoning in het buitenland.

Wachttijd

Er geldt geen wachttijd. U kunt geen gebruik maken van de verzekering als u bij het afsluiten kon verwachten dat u hulp nodig zou hebben.

Schade door een ander?

Heeft u schade door een ander? Als die persoon de schade niet kan betalen binnen 3 jaar dan betaalt ARAG u maximaal € 2.000,-.

Keuze: Rechtshulpverlener

Als uw confilct voor de rechter moet komen, kunt u zelf een rechtshulpverlener inschakelen. Dit geldt ook als de tegenpartij ook bij ARAG verzekerd is. De standaard maximale vergoeding is € 6.000,-. Dit kunt u verhogen naar € 12.000,-.

Extra informatie

De verhoogde maximale vergoeding geldt niet voor lopende conflicten of voorzienbare gebeurtenissen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij opzet. Bij conflicten die bestonden voordat u de verzekering afsloot. U had kunnen verwachten dat uw hulp van de verzekering nodig zou hebben toen u deze afsloot. Als u in een strafzaak betrokken bent en bewust de wet hebt overtreden.

Extra informatie

Als u zich niet houdt aan de polisvoorwaarden of u ARAG benadeelt, mag ARAG de hulp stopzetten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er geldt geen wachttijd. U kunt geen gebruik maken van de verzekering als u bij het afsluiten kon verwachten dat u hulp nodig zou hebben.

Maximum kosten en drempel

De kosten van deskundigen in dienst van ARAG komen onbeperkt voor rekening van ARAG. Andere kosten die nodig zijn bij de juridische hulp in uw conflict zijn verzekerd tot maximaal € 50.000,-. 

Waar ben ik gedekt?

Per module is bepaald waar u bent verzekerd. U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ons voordat je andere actie onderneemt. We proberen het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.