Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren Wat is wel en niet gedekt door deze aansprakelijkheidsverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade als je per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Je kunt volgens de wet ook aansprakelijk zijn voor schade die je niet hebt veroorzaakt.

Extra informatie

Ook als je per ongeluk een huisgenoot verwondt, dan is dat verzekerd.
icon_voor-wie

Voor wie?

Jij, je gezinsleden en andere huisgenoten. Ook huispersoneel (zoals een au pair of werkster) en je huisdier is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn ongehuwde (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende ongehuwde studerende kinderen zijn verzekerd.
icon_logeren

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.
icon_vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 12.000,-. Ook als je niet aansprakelijk bent.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen.
icon_huisdier

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren bij iemand anders veroorzaken, is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.
icon_wonen

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland, waarvan je eigenaar bent, is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die op de auto van de buurman valt. Heb je een tweede woning, recreatiewoning of stacaravan in Europa die uitsluitend dient tot verhuur? Verzeker dan de dekking huiseigenaar mee.

Extra informatie

Een tweede woning, recreatiewoning, huisje op een volkstuincomplex of stacaravan is meeverzekerd mits deze niet uitsluitend dienen tot verhuur aan derden.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of een misdrijf. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van je gezinsleden of huisgenoten.
icon_geleend

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan gehuurde spullen en spullen die verzekerde onder zich heeft uit hoofde van een bedrijf of beroep is niet verzekerd. Schade aan geleende spullen is wel verzekerd tot maximaal € 12.000,-

Extra informatie

Huur je een woning of vakantieverblijf? Dan ben je in bepaalde gevallen wel verzekerd. Raadpleeg je polisvoorwaarden of vraag je adviseur om advies.
icon_auto

Schade door auto

De aansprakelijkheid voor schade met of door motorrijtuigen is niet verzekerd. Dit valt onder je autoverzekering (WA).

Extra informatie

Is de schade veroorzaakt door bijvoorbeeld een maaimachine (maximum van 16 km/pu) of een elobike zonder kentekenplicht? Dan ben je wel verzekerd. Voor meer informatie: raadpleeg je polisvoorwaarden of vraag je adviseur om advies.
icon_sport-en-spel

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan ben je vaak niet aansprakelijk. Ook als je tijdens een sport- en spelsituatie de spullen van een ander kapotmaakt. De schade wordt dan niet vergoed, maar wij kunnen namens jou wel verweer voeren richting de schadelijdende partij.
icon_werk

Schade tijdens werk

De aansprakelijkheid voor schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd. Aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt tijdens vrijwilligerswerk is wel verzekerd. Ook als je daar een kleine onkostenvergoeding voor krijgt.

Extra informatie

Je bent wel verzekerd voor de aansprakelijkheid voor schade die je ongehuwde kinderen veroorzaken tijdens vakantiewerk, bijbaan of het lopen van stage (voor zover niet gedekt door een andere verzekering). Raadpleeg je polisvoorwaarden of vraag je adviseur om advies.
icon_let-op

Let op

Valt de schade onder de dekking van de verzekering? Maar ben je niet aansprakelijk? Dan kunnen wij namens jou verweer voeren richting de persoon die jou aansprakelijk heeft gesteld.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je heb geen eigen risico. Als gezin kun je kiezen uit geen eigen risico, een eigen risico van € 100,- of een eigen risico van € 125,- voor schade door kinderen.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later.