Gezinsongevallenverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze ongevallenverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een ongevallenverzekering?

Deze verzekering keert een bedrag uit als u of een gezinslid door een ongeval volledig of gedeeltelijk blijvend invalide wordt of overlijdt.

Extra informatie

Met blijvende invaliditeit bedoelen we de situatie waarin u een deel van uw lichaam, orgaan of zintuig niet meer heeft. Of gedeeltelijk of helemaal niet meer kunt gebruiken en als dat blijvend is.
icon_invalide

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Als de invaliditeit niet meer kan veranderen (eindtoestand), stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Extra informatie

In sommige gevallen duurt het lang voordat de eindtoestand is bereikt. Hebben wij 1 jaar na het ongeval de invaliditeit niet kunnen vaststellen? Dan krijgt u wettelijke rente over uw uitkering vanaf 1 jaar tot de dag waarop wij de uitkering aan u betalen.
icon_overlijden

Overlijden

Wij keren uit aan de partner van de overleden persoon. Is er geen partner? Dan keren we uit aan de kinderen.

Extra informatie

Zijn er geen kinderen? Dan keren we uit aan de overige wettelijke erfgenamen. Zijn er geen wettelijke erfgenamen? Dan keren wij niet uit.
icon_uitgebreide-dekking

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt een progressieve stijging van de uitkering bij overlijden en/of invaliditeit verzekeren. Ook kan machinale houtbewerking worden meeverzekerd. Standaard is beroepsmatige machinale houtbewerking uitgesloten.

Extra informatie

Indien gewenst kunt u uw adviseur om meer informatie vragen.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bijvoorbeeld als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het ongeval door uw roekeloosheid is ontstaan. Of tijdens deelname aan een misdrijf. Wij keren ook niet uit als het ongeval een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.
icon_let-op

Let op

Het beoefenen van een gevaarlijk beroep of gevaarlijke sport of meedoen aan vechtpartijen is niet verzekerd. Gaat u bijvoorbeeld parachutespringen dan is dat niet meeverzekerd.
icon_speciaal

Extra:

De uitkering wordt verdubbeld als beide ouders overlijden door hetzelfde ongeval. Bij ziekenhuisopname door een ongeval wordt een daggelduitkering gedaan. Voor tandheelkundige kosten na een ongeval is voor kinderen t/m 18 jaar een bedrag verzekerd.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later.