Inboedelverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze inboedelverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een inboedelverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je huis. Wij vergoeden schade door onder andere brand, diefstal, inbraak, neerslag, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding en omvallen van bomen. Schade door vallen en stoten is niet standaard meeverzekerd (zie aanvullende dekkingen).

Extra informatie

Naast de schadevergoeding vergoeden wij ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, TV's, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten en sportuitrustingen.

Extra informatie

Bij je inboedel horen onder andere ook je geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, medische apparatuur (ook gehuurd of in bruikleen), tuinaanleg, tuinmeubelen, jacuzzi, tuingereedschap, wasgoed en je huurders- of eigenarenbelang.
icon_sieraden

Sieraden

Sieraden zijn standaard tot € 5.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan sieraden en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerd bedrag verhogen. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Extra informatie

Wil je je sieraden verzekeren tegen een hogere waarde dan € 5.000,-? Informeer hiernaar bij je adviseur.
icon_apparatuur

(Audio-) apparatuur

(Audio-, video-, beeld-, foto-, film-, computer)apparatuur is standaard tot € 10.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan deze apparatuur en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerde bedrag verhogen. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag dat je hebt opgegeven.

Extra informatie

Wil je je apparatuur verzekeren tegen een hogere waarde dan € 10.000,-? Informeer hiernaar bij je adviseur.
icon_buiten-huis

Spullen buiten huis

Je spullen zijn buiten je huis beperkt verzekerd. In bijgebouwen van de woning is de normale dekking van toepassing.

Extra informatie

Op balkons en in de tuin is de dekking voor storm, neerslag, diefstal of poging daartoe en vandalisme uitgesloten. Voor o.a. tuinmeubelen en accessoires is diefstal of poging daartoe en vandalisme wél verzekerd. Inboedel is ook verzekerd wanneer deze zich tijdelijk in een andere permanent bewoonde woning in Nederland bevindt.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere aardbeving, overstroming, constructiefouten, dieren, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Schade veroorzaakt door je opzet of roekeloosheid of als in je huis criminele of strafbare activiteiten plaatsvinden is ook niet verzekerd.
icon_vallen

Keuze: vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is standaard niet verzekerd. Met de allrisk dekking is dit wel mee te verzekeren, waarbij een eigen risico van € 100,- geldt.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.
icon_let-op

Let op

Waterschade is niet altijd gedekt. Bijvoorbeeld als de waterschade ontstaat door lekkende kitvoegen of als neerslag binnenkomt door openstaande ramen of deuren. Ook is er een beperkte dekking als je huis leeg staat, onbewoond, buiten gebruik of gekraakt is en als je gaat verbouwen of aanbouwen.
icon_speciaal

Extra keuze: glas en Huurdersbelang

Je kunt kiezen om glas en/of huurdersbelang mee te verzekeren. Informeer hiernaar bij je adviseur.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

Je inboedel is tegen nieuwwaarde verzekerd. Op je polisblad staat het verzekerd bedrag. Wel gelden voor bepaalde spullen in je huis maximale vergoedingen of vergoeden wij de schade naar dagwaarde.

Extra informatie

Wij vergoeden onder andere de dagwaarde als je spullen minder waard zijn dan 40% van de huidige nieuwwaarde, bij scooters en zitmaaiers, gehuurde spullen en mobiele elektronica. Check de voorwaarden of vraag advies aan je verzekeringsadviseur.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Wil je een eigen expert inschakelen? Dan krijg je de redelijke kosten daarvan vergoed. De expert moet zich wel houden aan de Gedragscode Expertiseorganisaties of vergelijkbaar deskundig zijn op het gebied van schadevaststelling. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Je kiest zelf voor een eigen risico van € 0,- of € 100,-. Met € 100,- eigen risico is de premie lager. Voor sommige situaties kan een standaard eigen risico gelden.

Extra informatie

Bij schade door een van buiten komend onheil en bij de allrisk dekking geldt een eigen risico van € 100,-. Bij schade aan terreinafscheidingen (in geval van huurdersbelang) geldt een eigen risico van € 225,-.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later.