Autoverzekering Allrisk (WA+Uitgebreide Cascoverzekering) Wat is wel en niet gedekt door deze autoverzekering allrisk?

icon_wat-is-een

Wat is een autoverzekering allrisk?

Deze Uitgebreide Cascoverzekering vergoedt schade door of aan je auto. Schade aan uw eigen auto door een botsing of aanrijding is verzekerd. Ook als het uw schuld is (zonder opzet).
icon_aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.
icon_hulp-auto

Hulpverlening na een ongeval

U krijgt gratis hulp als u niet verder kunt rijden door een ongeval, diefstal, brand of een andere plotselinge oorzaak van buiten de auto. Hulp bestaat bijvoorbeeld uit slepen, vervangend vervoer en u terugbrengen naar een plek in Nederland.
icon_total-loss-diefstal

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van een auto krijg je de dagwaarde vergoed. Voor een personenauto krijg je de nieuwwaarde als de cataloguswaarde inclusief accessoires maximaal € 75.000,- bedraagt, de auto niet ouder is dan 24 maanden en je de eerste eigenaar bent.

Extra informatie

Tegen een extra premie kan voor personenauto's een nieuwwaarde van 3 jaar worden verzekerd. Voor bestelauto's kan tegen een extra premie een nieuwwaarde van 1 jaar worden verzekerd. Bij verdwijnen auto wordt de schade vergoed als de auto beveiligd was volgens de gestelde voorwaarden.
icon_reparatie

Reparatie

Laat u de schade repareren bij een Schadegarant herstelbedrijf, dan wordt uw eigen risico met € 125,- verminderd. Kiest u een ander schadeherstelbedrijf dan geldt het eigen risico dat op uw polis staat.
icon_schade-natuur

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem en overstroming is verzekerd. Ook een aanrijding met vogels en loslopende dieren is verzekerd.
icon_schade-ruit

Ruitschade

Laat u de ruitschade repareren dan heeft u geen eigen risico. Bij vervanging van een ruit door een Glasgarant herstelbedrijf geldt een eigen risico van € 65,-. Laat u een ruit bij een ander herstelbedrijf vervangen, dan geldt een eigen risico van € 125,-.

Extra informatie

Heeft u gekozen voor een extra eigen risico? Dan geldt dit niet voor ruitschades.
icon_diefstal-inbraak

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. En diefstal uit de auto (inbraak). Hierbij kunnen eisen gelden aan de beveiliging van je auto. Dit hangt af van het type auto.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: inbraak waarbij navigatieapparatuur is gestolen.
icon_autoschade

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen auto is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is (zonder opzet).
icon_reispech

Pechhulp

Niet verzekerd.
icon_wanneer-niet

Wanneer keren wij niet uit?

Bij schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling. Ook schade aan de bestuurder zelf of aan zijn vervoerde spullen is niet verzekerd.

Extra informatie

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen? Dan keren we uit aan de tegenpartij. Deze uitkering moet u aan ons terugbetalen.
icon_let-op

Let op

Wilt u een aanvullende dekking? Kies dan voor een aanvullende dekking zoals Ongevallen of Rechtsbijstand.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Bij reparatie van de auto door een Schadegarant herstelbedrijf wordt het eigen risico verminderd met € 125,-. Bij ruitreparatie geldt geen eigen risico, bij ruitvervanging door een Glasgarant herstelbedrijf wordt het eigen risico met € 60,- verminderd.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een extra eigen risico. U betaalt dan een lagere premie. Het gekozen extra eigen risico komt bovenop het standaard eigen risico. Het extra eigen risico geldt niet voor ruitschades.
icon_premiekorting

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, kun je premiekorting krijgen (tot een maximum van 77,5%). Als je schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of je betaalt een toeslag.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering stopt dan een maand later.