Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De verzekering vergoedt schade aan uw zakelijk of particulier gebruikte aanhanger. Zoals een aanhangwagen, paardentrailer, oplegger of verkoopwagen. Een aanhangwagen tot 3.500 kg verzekert u Volledig Casco. Een aanhangwagen vanaf 3.500 kg kunt u Beperkt Casco of Volledig Casco verzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij Volledig Casco betalen wij nieuwwaarde als u eerste eigenaar bent, de aanhangwagen niet ouder is dan 1 jaar en het verzekerd bedrag max. € 10.000 is. Voldoet u hier niet aan of heeft u Beperkt Casco? Dan betalen wij de vervangingswaarde. Diefstal is verzekerd als de aanhangwagen op slot staat.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe vergelijkbare aanhangwagen. De vervangingswaarde is de waarde van een gebruikte vergelijkbare aanhangwagen. We houden bij de vervangingswaarde rekening met de leeftijd en de staat vlak voor de schade.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Is de schade of noodreparatie niet meer dan € 500? Dan mag u de schade laten repareren zonder eerst met ons te overleggen. U stuurt dan de rekening van de reparatie naar ons door.

Hulp na een ongeluk in Nederland of het buitenland

Krijgt u een ongeluk met de aanhangwagen en kan deze niet meer rijden? Dan helpen wij u. Gebeurt dit in Nederland? Dan regelen wij vervoer van de aanhangwagen naar een door u gekozen adres. In het buitenland regelen wij vervoer naar de reparateur of vervoer terug naar Nederland.

Wat is niet verzekerd?

  • We betalen geen schade als de aanhangwagen niet beveiligd is met een VbV/SCM goedgekeurd disselslot, trekoogslot of wielklem. Tenzij de aanhangwagen in een afgesloten stalling staat. Ook schade door normaal gebruik vergoeden wij niet, zoals krassen, kleine deuken en schrammen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de aanhangwagen veroorzaakt door dieren die met de aanhangwagen vervoerd worden is alleen verzekerd als dit op uw polis staat.

Eigen risico

Aanhangwagens tot 3.500 kg hebben geen eigen risico. Aanhangwagens vanaf 3.500 kg en speciaalwagens (bijvoorbeeld een verkoopwagen, koets of schaftwagen) hebben een eigen risico van € 250.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.