Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u voor inkomen als u minder of niet meer kunt werken. Bijvoorbeeld doordat u ziek wordt of een ongeluk krijgt.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u niet meer kunt werken doordat u ziek bent of een ongeluk heeft gehad en u daardoor minder inkomen heeft. U ontvangt dan van ons maandelijks een bedrag.

Uitkering

De hoogte van de uitkering hangt af van hoeveel u nog kunt werken en de hoogte van het verzekerd bedrag. Daarnaast beoordelen we of uw inkomen achteruit is gegaan door de arbeidsongeschiktheid. En of uw verzekerd bedrag overeenkomt met 80% van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaar.

Extra informatie

Als het verzekerd bedrag hoger is dan 80% van uw gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar dan wordt het verzekerd bedrag verlaagd naar uw gemiddelde inkomen en krijgt u een lagere uitkering.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U kunt ervoor kiezen om alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid te verzekeren. Dit noemen wij de dekking ‘ongeval en ziekte’. U kunt ook kiezen voor alleen een uitkering bij arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een ongeval. U betaalt dan minder premie.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Er zijn twee criteria mogelijk na het eerste jaar. Beoordeling op basis van uw beroep: hier kijken we naar de werkzaamheden die bij uw beroep horen. Beoordeling op passende arbeid: hier kijken we of u werk kan doen wat bij u past gezien uw opleiding, mogelijkheden en werkervaring.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook een hoger percentage kiezen. U betaalt dan een lagere premie.

Voorkomen beter dan genezen

U kunt daarom preventief advies krijgen van onze arbeidsdeskundigen. Wij kunnen geheel of gedeeltelijk de kosten betalen van preventiecursussen. En u krijgt een preventiecheque. Deze kunt u gebruiken voor de diensten of vergoedingen die op de cheque staan.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: als er geen medische oorzaak is herkend of benoemd door een bevoegd arts. En ook als u bijvoorbeeld de premie niet betaalt of fraude pleegt. Maar ook als u een ongeval heeft gehad en u had niet mogen rijden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de premie aftrekken van uw inkomen op uw aangifte inkomstenbelasting. Bij een uitkering betaalt u inkomstenbelasting.

Wachttijd

U kiest hoe snel uw uitkering ingaat nadat u arbeidsongeschikt raakt: minimaal 14 dagen, maximaal 720 dagen. Hoe langer deze wachttijd, hoe lager uw premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Indexering

Indexering betekent dat een bedrag ieder jaar stijgt met een vast percentage. U kunt kiezen uit: indexering van het verzekerd bedrag, indexering van de uitkering en indexering van het verzekerde bedrag en de uitkering. Kiest u voor indexering? Dan stijgt uw premie ook ieder jaar.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polis staat van wanneer tot wanneer uw verzekering loopt. U sluit de verzekering af voor één of drie jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.