Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u voor inkomen als u minder of niet meer kunt werken. Bijvoorbeeld doordat u ziek wordt of een ongeval krijgt.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u niet meer kunt werken doordat u ziek bent of een ongeval heeft gehad. U ontvangt dan van ons maandelijks een bedrag.

Uitkering

Bij het afsluiten van de verzekering kiest u een ‘verzekerd bedrag’. Dat is het uitkeringsbedrag dat u per jaar krijgt als u 80% tot 100% arbeidsongeschikt wordt. Raakt u voor een deel arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een deel van het verzekerd bedrag. U krijgt in totaal maximaal 2 jaar uitkering.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U bent verzekerd voor alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid. Dit noemen wij de dekking ‘ziekte en ongeval’.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid vindt plaats op basis van uw beroep. Hier kijken we naar de werkzaamheden die bij uw beroep horen.

Extra informatie

Bent u het niet eens met het arbeidsongeschiktheidspercentage? Of het uitkeringspercentage? U kunt op onze kosten een second opinion aanvragen. U mag zelf een onafhankelijke deskundige kiezen en stemt deze met ons af.

Wanneer keren we uit?

U krijgt een uitkering als u voor minimaal 45% arbeidsongeschikt bent.

Voorkomen is beter dan genezen!

U kunt daarom preventief advies krijgen van onze arbeidsdeskundigen. Wij kunnen geheel of gedeeltelijk de kosten betalen van preventiecursussen. En u krijgt een preventiecheque. Deze kunt u gebruiken voor de diensten of vergoedingen die op de cheque staan.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: als er geen medische oorzaak is herkend of benoemd door een bevoegd arts. Maar ook als u een ongeval heeft door risicovolle sporten zoals bijvoorbeeld klimsporten, skispringen en parachutespringen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de premie aftrekken van uw inkomen op uw aangifte inkomstenbelasting. Bij een uitkering betaalt u inkomstenbelasting.

Wachttijd

Uw uitkering gaat in na een wachttijd van 30 dagen.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan.

Extra informatie

Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de verzekering dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de verzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van je premie. Of u kunt uw verzekering niet afsluiten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Betalen is alleen mogelijk via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Op uw polis staat van wanneer tot wanneer uw verzekering loopt. U sluit de verzekering af voor één jaar. De verzekering eindigt als u 55 jaar wordt of na in totaal 2 jaar uitkering.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur. Na de eerste periode geldt een opzegtermijn van één maand. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.