Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u – of iemand anders – met uw auto veroorzaakt bij anderen. Schade aan uw eigen auto is alleen door een beperkt aantal oorzaken verzekerd.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die uw auto veroorzaakt aan andere auto’s, personen of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een ongeval in Nederland niet meer zelf thuiskomen? Wij zorgen voor vervoer. Een taxi brengt u en uw passagiers naar een adres in Nederland. En we brengen uw beschadigde auto en eventuele aanhanger of caravan naar een garage of naar huis.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van uw auto binnen 12 maanden na aanschaf, vergoeden wij de nieuwwaarde. Dit geldt als de oorspronkelijke cataloguswaarde niet meer is dan € 85.000 en uw auto nog geen jaar oud is. Is uw auto 1 jaar of ouder? Dan betalen wij de vervangingswaarde.

Extra informatie

Het is ook mogelijk om uw nieuwe auto voor 3 jaar nieuwwaarde te verzekeren. Heeft u een tweedehands auto? Dan vergoeden wij standaard de vervangingswaarde. Optioneel kunt u uw tweedehands auto voor 3 jaar aanschafwaarde verzekeren als deze jonger is dan 5 jaar.

Reparatie

Bij alle schade moet de reparatie uitgevoerd worden door een bij Univé aangesloten schadeherstelbedrijf. Bij deze bedrijven krijgt u gratis vervangend vervoer, garantie op de onderdelen en de nota gaat rechtstreeks naar Univé.

Extra informatie

Tegen betaling van extra premie is het mogelijk om uw schade te laten herstellen bij een schadehersteller van uw keuze. Als u hier de voorkeur aan geeft, kies dan de optie "eigen keuze herstelbedrijf" bij het aanvragen van uw verzekering.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Ruitschade vergoeden wij alleen als de reparatie of vervanging van de ruit wordt uitgevoerd door een bij Univé aangesloten ruitschadehersteller.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Spullen die in uw auto liggen zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een inboedelverzekering afsluiten.

Keuze: pechhulp

U kunt Pechhulp Binnenland en Pechhulp Buitenland meeverzekeren met uw Autoverzekering Beperkt Casco. Wij zorgen dan dat de hulpdienst uw auto repareert, als u pech krijgt onderweg. Lukt dit niet ter plekke? Dan sleept de hulpdienst uw auto gratis naar de dichtstbijzijnde garage.

Korting tweede gezinsauto

Verzekert u een tweede gezinsauto? Dan krijgt u dezelfde korting als op uw eerste auto. Deze korting is niet voor uw kinderen van toepassing, maar alleen voor uzelf of uw partner.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: als u – of iemand anders – rijdt zonder rijbewijs, opzettelijk schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. En als u uw auto tegen betaling heeft verhuurd. Of bij vervoer tegen betaling.

Andere schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u schade aan uw eigen auto ook verzekeren? Sluit dan een autoverzekering All Risk af. U kunt ook kiezen voor aanvullende dekkingen: pechhulp, rechtshulp en schade aan inzittenden.

Eigen risico

Het eigen risico bedraagt € 100,- per claim bij schade aan uw eigen auto en bij het vervangen van een ruit. U kunt ervoor kiezen om een hoger of lager bedrag dan de standaard € 100 eigen risico te nemen. Dit heeft gevolgen voor de door u te betalen premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u premiekorting. Die kan oplopen tot 80%. Vergoeden wij wel schade? Dan raakt u een deel van die korting weer kwijt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.