Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade die u – of iemand anders – met uw auto veroorzaakt bij anderen. Deze autoverzekering (WA) is wettelijk verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die uw auto veroorzaakt aan andere auto’s, personen of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een ongeval in Nederland niet meer zelf thuiskomen? Wij zorgen voor vervoer. Een taxi brengt u en uw passagiers naar een adres in Nederland. En we brengen uw beschadigde auto en eventuele aanhanger of caravan naar een garage of naar huis.

Keuze: pechhulp

U kunt Pechhulp Binnenland en Pechhulp Buitenland meeverzekeren met uw Autoverzekering WA. Wij zorgen dan dat de hulpdienst uw auto repareert, als u pech krijgt onderweg. Lukt dit niet ter plekke? Dan sleept de hulpdienst uw auto gratis naar de dichtstbijzijnde garage.

Korting tweede gezinsauto

Verzekert u een tweede gezinsauto? Dan krijgt u dezelfde korting als op uw eerste auto. Deze korting is niet voor uw kinderen van toepassing, maar alleen voor uzelf of uw partner.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: als u, of iemand anders, rijdt zonder rijbewijs, opzettelijk schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. En als u uw auto tegen betaling heeft verhuurd. Of bij vervoer tegen betaling.

Diefstal of total loss

Deze verzekering vergoedt geen schade die ontstaat doordat uw auto gestolen wordt of total loss raakt.

Reparatie

Deze verzekering vergoedt geen reparatiekosten.

Schade door brand en natuur

Deze verzekering vergoedt geen schade door brand en natuur.

Ruitschade

Deze verzekering vergoedt geen schade aan de ruiten van uw auto.

Inbraak

Deze verzekering vergoedt geen schade door een inbraak in uw auto.

Schade aan eigen auto

Deze verzekering vergoedt geen schade aan uw eigen auto.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen aansprakelijkheid (WA)? Bijvoorbeeld schade aan uw eigen auto of diefstal? Sluit dan een autoverzekering Beperkt Casco of All Risk af. U kunt ook kiezen voor aanvullende dekkingen: pechhulp, rechtshulp en een inzittendenverzekering

Eigen risico

U hoeft geen eigen risico te betalen bij de Autoverzekering WA.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u premiekorting. Die kan oplopen tot 80%. Vergoeden wij wel schade? Dan raakt u een deel van die korting weer kwijt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.