Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die uw bestelauto veroorzaakt aan andere voertuigen, personen of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een ongeval in Nederland niet meer zelf thuiskomen? Wij zorgen voor vervoer. Een taxi brengt u en uw passagiers naar een adres in Nederland. En we brengen uw beschadigde bestelauto en eventuele aanhanger met lading of caravan naar een garage of naar huis.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss van uw bestelauto betalen wij standaard de vervangingswaarde. U kunt uw bestelauto ook verzekeren tegen nieuwwaarde. Bij diefstal of totall loss van uw bestelauto binnen 12 maanden na aanschaf vergoeden wij dan de nieuwwaarde. Dit geldt als de oorspronkelijke cataloguswaarde niet meer is dan € 50.000.

Reparatie

Bij alle cascoschade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Wij betalen ruitschade alleen als de ruit gerepareerd of vervangen is.

Kan de ruit gerepareerd worden? Dan hoeft u het eigen risico niet te betalen. Moet de ruit vervangen worden? En laat u dit doen door een bedrijf waarmee wij samenwerken? Dan geldt het eigen risico voor ruitvervanging dat op uw polis staat.

Extra informatie

Laat u de ruit vervangen door een ander bedrijf?

Dan geldt het eigen risico voor overige schaden dat op uw polis staat.

Inbraak

Schade door (een poging) tot diefstal is verzekerd. Spullen die in uw auto liggen zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een "eigen vervoer verzekering" afsluiten.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen bestelauto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

U kunt Pechhulp Binnenland en Pechhulp Buitenland meeverzekeren met uw Bestelautoverzekering All Risk. Wij zorgen dan dat de hulpdienst uw auto repareert, als u pech krijgt onderweg. Lukt dit niet ter plekke? Dan sleept de hulpdienst uw bestelauto gratis naar de dichtstbijzijnde garage.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: als u – of iemand anders – rijdt zonder rijbewijs, opzettelijk schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. En als u uw bestelauto tegen betaling heeft verhuurd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U kunt de volgende aanvullende dekkingen kiezen: pechhulp, rechtshulp en een inzittendenverzekering. Deze aanvullende dekkingen zijn nameljk niet standaard meeverzekerd.

Eigen risico

Wat is het standaard eigen risico? De klant heeft de keuze tussen een eigen risico van € 250 (standaard), 500 of € 1000.

Extra informatie

In sommige situaties is er sprake van een afwijkend eigen risico. Zoals bijvoorbeeld:

Het eigen risico bij ruitschade is € 100 mits de ruit wordt vervangen door een geselecteerd herstelbedrijf. Bij vervanging door een ander bedrijf geldt het reguliere eigen risico.

Bij diefstal vervalt het eigen risico als de bedrijfsauto is voorzien van het voorgeschreven alarmsysteem.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso. 

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u premiekorting. Die kan oplopen tot 80%. Vergoeden wij wel schade? Dan raakt u een deel van die korting weer kwijt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.