Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw boot. Het moet gaan om een pleziervaartuig zoals een sloep, motorboot of zeilboot. Naast een aansprakelijkheidsdekking kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen. Zoals diefstal of beschadiging, maar ook een nieuwwaarde- of aanschafwaardegarantie.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw boot verzekerd is.

Aansprakelijkheid

U bent tot een bedrag van € 5 miljoen verzekerd voor schade die u met de boot veroorzaakt aan anderen of andermans boot of spullen.

Keuze: schade aan eigen boot

Wilt u schade aan uw eigen boot verzekeren? Met de dekking diefstal verzekert u (poging tot) diefstal of inbraak van uw boot of onderdelen van uw boot. Met de dekking beschadiging verzekert u schade aan uw boot of onderdelen van uw boot door bijvoorbeeld een aanvaring, brand, ontploffing of storm.

Keuze: (poging tot) inbraak en diefstal van eigen boot

Inbraak of diefstal is verzekerd. Bij nieuwwaardegarantie ontvangt u in de eerste 3 jaar na aankoop de nieuwwaarde. Bij aanschafwaardegarantie (bij een tweedehands boot), ontvangt u in de eerste 3 jaar na aankoop de aanschafwaarde. Gelden beide regelingen niet dan ontvangt u de vervangingswaarde

Keuze: inboedel

Kiest u voor de dekking diefstal of beschadiging? Dan is uw inboedel standaard meeverzekerd tot een bedrag van 20% van de verzekerde waarde van de boot. Onder inboedel valt bijvoorbeeld een TV, gasflessen, radio of keukenspullen.

Keuze: schade door brand of ontploffing

Kiest u voor de dekking beschadiging? Dan bent u ook verzekerd voor schade door ontploffing of brand.

Keuze: schade door natuur

Kiest u voor de dekking beschadiging? Dan bent u ook verzekerd voor schade door bijvoorbeeld blikseminslag of storm.

Keuze: volgboot en trailer

Een volgboot of trailer kunt u meeverzekeren.

Keuze: ongevallen opvarenden

Met deze dekking krijgt u een bedrag uitgekeerd als u door een ongeval met de boot voor altijd invalide raakt of komt te overlijden. U mag deze uitkering besteden zoals u wilt.

Keuze: rechtsbijstand

Met deze dekking krijgt u juridische hulp van Univé Rechtshulp na een verkeersongeluk. En bij conflicten over contracten die te maken hebben met uw boot. Ook vergoeden wij kosten die bij een rechtszaak horen, bijvoorbeeld proceskosten en kosten van onafhankelijke deskundigen.

Keuze: pechhulp

Kiest u voor Pechhulp boot? Dan bent u verzekerd voor hulp op het water bij pech. Een monteur komt naar u toe en probeert u ter plekke te helpen zodat u weer verder kunt varen.

Vervangend vakantieverblijf

Gebruikt u de boot als vakantieverblijf en kunt u de boot niet meer gebruiken? Dan betalen wij de kosten voor het huren van een ander vakantieverblijf. Wij betalen tot € 35 per persoon per dag voor maximaal 21 dagen. De schade aan uw boot moet wel verzekerd zijn.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: als u -of iemand anders- vaart zonder vaarbewijs, opzettelijk schade veroorzaakt, of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. En bij zakelijk gebruik, permanente bewoning, verhuur tegen betaling en schade door onvoldoende onderhoud.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

U bent verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen. Bijvoorbeeld de boot goed afsluiten en beveiligen. Of spullen uit het zicht opbergen.

Eigen risico

Standaard is uw eigen risico € 100 per schade. U kunt er ook voor kiezen om uw eigen risico te verlagen naar € 0 of verhogen tot € 250. Uw premie van de verzekering wordt hierop aangepast.

Waar ben ik gedekt?

U kunt kiezen om u te verzekeren in Nederland of in Europa. U heeft keuze uit 3 vaargebieden: Nederland, Europa en Europa en Europese zeeën beperkt. Gaat u naar Spanje, Kroatië, Griekenland of Italië? Dan heeft u een internationaal verzekeringsbewijs of Italië-certificaat van ons nodig.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen tot maximaal 40%. Als u schade claimt dan kan de korting (deels) vervallen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.