Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering geldt voor een bromfiets, scooter, snorfiets of HS E-bike. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf of u ook schade aan uw bromfiets door storm, brand, diefstal of ongelukken wilt verzekeren.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bromfiets verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die u met uw bromfiets veroorzaakt aan andere motorrijtuigen, aan personen of aan spullen van een ander.

Keuze: diefstal of total loss

De vergoeding bij diefstal of total loss kan op 2 manieren berekend worden: op basis van aanschafwaarde of vervangingswaarde. Dit is afhankelijk van de door u gekozen dekking én hoelang u de bromfiets in bezit heeft.

Extra informatie

Beperkt Casco dekking: altijd op basis van vervangingswaarde.

All Risk dekking: standaard vervangingswaarde maar als u de bromfiets nog geen jaar in bezit heeft, kunt u 1 jaar voor vergoeding op basis van aanschafwaarde kiezen.

Let op! Bij schade moet u de aanschafwaarde met een aankoopnota kunnen aantonen.

Keuze: schade door brand of natuur

Dit zijn schades veroorzaakt door brand, hagel, storm, bliksem, overstroming en aanrijding met dieren. Dit is gedekt op de Beperkt Casco en de All Risk dekking.

Keuze: schade aan eigen bromfiets

Dit is bijvoorbeeld diefstalschade, gedekt op de Beperkt Casco en All Risk dekking. Schade door een verkeersongeval, door vandalisme, slippen of omvallen zijn gedekt op de All Risk dekking.

Beloning bij geen schade

Deze verzekering kent ook korting voor schadevrij rijden, tot maximaal 75%.

Keuze: Accessoires en helm

In de casco dekking is de helm gratis meeverzekerd tot maximaal € 150. Daarnaast is standaard € 150 voor accessoires verzekerd. Dit bedrag kunt u verhogen tot maximaal € 1.000.

Keuze: Aanvullende dekkingen

Naast bovengenoemde hoofddekkingen kunt u ook kiezen voor aanvullende dekkingen zoals Rechtshulp Verkeer, Pechhulp Binnenland of Ongevallen Opzittenden Verzekering. Deze aanvullende dekkingen hebben een eigen verzekeringskaart met meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn bijzondere situaties waarin wij niets uitkeren, ook geen aansprakelijkheidsschade. Bijvoorbeeld: als u – of iemand anders – rijdt zonder rijbewijs, met opzet schade veroorzaakt, rijdt onder invloed van alcohol of drugs, of de bromfiets verhuurd. Maar ook als uw bromfiets is opgevoerd!.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De diefstaldekking geldt alleen als de bromfiets met een slot uit de ART klasse 3, 4 of 5 beveiligd is.

Eigen risico

Standaard geldt € 100 eigen risico voor cascoschade aan uw bromfiets. Voor aansprakelijkheidsschade geldt standaard geen eigen risico. Maar is de bestuurder bij een schade 25 jaar of jonger én staat hij niet op de polis genoemd, dan geldt er een extra eigen risico van € 500 bij eigen schade maar ook bij aansprakelijkheidsschade.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u premiekorting. Die kan oplopen tot 75%. Vergoeden wij wel schade? Dan raakt u een deel van de korting weer kwijt. Dit geldt voor de WA, Beperkt Casco en de All Risk dekking, niet voor de aanvullende dekkingen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.