Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering geldt voor een camper, inclusief voortent en inboedel. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kiest zelf of u verzekerd wilt zijn voor schade door storm, brand, diefstal of ongelukken. Maar ook voor een Pechhulp-, een Rechtshulp- of een Inzittendenverzekering.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Wij vergoeden schade die u met uw camper veroorzaakt aan andere motorrijtuigen, aan personen of aan spullen van een ander.

Hulpverlening na een ongeval

Kunt u na een ongeval in Nederland niet verder rijden? U en uw passagiers worden per taxi naar een adres binnen Nederland gebracht. De beschadigde camper en/of aanhanger brengen wij naar een garage of uw huis. Een ongeval elders in Europa? Dan wordt passende hulp via de alarmcentrale geregeld.

Reparatie

Reparatie van schade aan dak en plaatwerk moet altijd in overleg met Univé. Voor overige reparaties bent u vrij in uw keuze van reparateur. Kiest u om de schade niet te laten repareren dan wordt de schadevergoeding aangepast.

Keuze: diefstal of total loss

De vergoeding bij diefstal of total loss kan op 3 manieren berekend worden: op basis van nieuwwaarde, aanschafwaarde of vervangingswaarde. Dit is afhankelijk van de door u gekozen dekking en vergoedingsregeling, of de camper nieuw of 2e hands gekocht is én hoelang u de camper in bezit heeft.

Keuze: schade door brand of natuur

Dit zijn schades veroorzaakt door brand, hagel, storm, bliksem, overstroming en aanrijding met dieren. Dit is gedekt op de Beperkt Casco en de All Risk dekking.

Keuze: inboedel

In de Beperkt Casco of All Risk dekking is standaard € 1.000 inboedel meeverzekerd. Hogere verzekerde bedragen zijn mogelijk. Voorbeelden van inboedel zijn: pannen, bestek en serviesgoed, bed en linnengoed, losse radio of tv, tuinstoelen en tafel of gasflessen. Camper accessoires, zie extra info.

Keuze: ruitschade

Dit is schade aan glazen ramen of een glazen dakdeel en is gedekt op de Beperkt Casco en All Risk dekking. Schade aan kunststof ramen, een dakluik of zonnepanelen is alleen gedekt op de All Risk dekking.

Keuze: schade aan eigen camper

Bijvoorbeeld diefstalschade, schade door brand of storm en is gedekt op de Beperkt Casco en de All Risk dekking. Schade door een verkeersongeval, door vandalisme, slippen of omvallen zijn alleen gedekt op de All Risk dekking.

Keuze: pechhulp

Met Pechhulp Nederland vergoeden wij een noodreparatie of het vervoer van de camper en inzittenden naar huis. Met Pechhulp Buitenland vervoeren wij uw camper eerst naar een garage voor mogelijke reparatie binnen 48 uur. Lukt de reparatie niet binnen 48 uur dan worden de kosten van vervoer van de camper en inzittenden naar Nederland vergoedt.

Keuze: vervangend vakantieverblijf

Bij een Beperkt Casco of All Risk dekking is standaard de huur van een vervangend vakantieverblijf verzekerd. De camper moet daarvoor total loss of gestolen zijn, òf zo erg beschadigd dat de camper niet meer gebruikt kan worden. Dit geldt vanaf 30 dagen vóór de geplande vakantie.

Keuze: verhuur meeverzekeren

Als particuliere eigenaar van een camper t/m 20 jaar oud, kunt u verhuur meeverzekeren. Dan geldt altijd de All Risk dekking, de Pechhulp Nederland+Buitenland en  1.000 eigen risico.

Wat is niet verzekerd?

Er zijn bijzondere situaties waarin wij niets uitkeren, ook geen aansprakelijkheidsschade. Bijvoorbeeld: als u – of iemand anders – rijdt zonder rijbewijs, met opzet schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Maar ook als u de camper verhuurt terwijl u dit niet heeft opgegeven.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Campers met een nieuwwaarde tot en met  85.000 moeten als diefstalpreventie minimaal een SCM goedgekeurde startonderbreker hebben of een versnellingsbakslot of stuurasslot van Bearlock of Construct. Is de camper duurder dan  85.000 dan gelden aanvullende voorwaarden.

Eigen risico

Het standaard eigen risico voor schade aan uw eigen camper is € 100. Dit bedrag kan worden afgekocht. Voor aansprakelijkheidsschade geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent. Pechhulp Nederland geldt alleen in Nederland. Pechhulp Buitenland geldt in de Groene Kaart landen maar niet in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Standaard betaalt u via automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u premiekorting. Die kan oplopen tot 80%. Vergoeden wij wel schade? Dan raakt u een deel van die korting weer kwijt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.