Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De CAR-verzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan gebouwen en installaties die in aanbouw zijn. Ook schade door bouwactiviteiten is verzekerd.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor materiële beschadigingen die ontstaan gedurende de periode dat het bouwwerk in aanbouw is, gerenoveerd of gemonteerd wordt. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen verzekerd.

Extra informatie

U heeft een doorlopende polis waar al uw werken onder vallen. Het maximum verzekerd bedrag per werk staat op uw polisblad.

Wie is verzekerd?

Naast de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer ook de architect, constructeur en adviseur.

Het werk

U bent verzekerd voor materiële schade aan het werk tijdens de bouw- en montageperiode. Bijvoorbeeld schade aan bouwmaterialen, hulpconstructies, tekeningen en reclameborden op het bouwterrein. De maximale bouw- en montagetermijn is 12 maanden.

Bestaand eigendom opdrachtgever

U bent verzekerd voor schade die ontstaat door de bouwwerkzaamheden aan eigendommen van de opdrachtgever. Dit kunnen gebouwen en spullen zijn.

Hulpmateriaal

U bent verzekerd voor schade aan of diefstal van hulpmaterialen die nodig zijn bij de bouw. Bijvoorbeeld gereedschappen, machines, werktuigen, keten, steigers, bekistingen of damwanden.

Extra informatie

U bent alleen verzekerd voor hulpmaterialen die van u zijn. Hulpmaterialen van bijvoorbeeld onderaannemers zijn niet verzekerd. U heeft deze dekking niet als u zzp'er bent. 

Persoonlijke bezittingen

U bent verzekerd voor schade aan en diefstal van spullen van medewerkers op de bouwplaats.

Extra informatie

U heeft deze dekking alleen als u een bedrijf heeft met personeel in loondienst.

Onderhoudstermijn

U bent verzekerd voor schade tijdens de onderhoudstermijn voor een periode van maximaal 3 maanden.

Transport

U bent verzekerd voor beschadiging of diefstal van bouwmaterialen tijdens transport binnen Europa. Dit geldt alleen tijdens de bouw- en onderhoudstermijn.

Extra informatie

U heeft deze dekking niet als u zzp’er bent.

Wat is niet verzekerd?

  • U bent niet verzekerd voor schade door normale slijtage of normale corrosie.

Aansprakelijkheid

U bent niet verzekerd voor aansprakelijkheid door bouw- of montagewerkzaamheden. Hiervoor kunt u een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afsluiten.

Extra informatie

U kunt bij Univé geen aparte aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor op de bouwplaats. Omdat u CAR alleen aanvullend op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kunt afsluiten heeft u een complete dekking voor de aansprakelijkheidsrisico’s van uw bedrijf. Ook buiten de bouwplaats.

Asbest

U bent niet verzekerd voor schade door asbest. Dit geldt ook voor het opruimen en afvoeren van asbest.

Brand en ontploffing tijdens de onderhoudstermijn

U bent niet verzekerd voor schade aan het werk door brand of ontploffing tijdens de onderhoudstermijn.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In- en uitloop

Houdt u bij het begin en einde van de verzekering rekening met de overgang van werken die nog niet afgerond zijn. Of werken die nog in de onderhoudstermijn zitten.

Eigen risico

Het eigen risico is € 250. Dit geldt voor alle secties.

 

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd voor bouw- en montagewerken in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.