Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw (sta)caravan of vouwwagen. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen. Zoals een nieuwwaarde-/aanschafwaardegarantie of hageldekking (bij toercaravan). Verder kunt u extra accessoires meeverzekeren, zoals een mover of voortent.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw caravan verzekerd is.

Hulpverlening na een ongeval

Wij vergoeden onder andere het vervoer naar een reparateur en een eventuele noodreparatie. Wegen deze kosten niet op tegen de waarde van de caravan of is de caravan total loss? Dan betalen wij de kosten voor het vernietigen of invoer (bij schade in het buitenland) van de caravan.

Diefstal of total loss

Kiest u voor nieuwwaardegarantie? Dan krijgt u in de eerste 5 jaar na aankoop de nieuwwaarde. Kiest u bij een tweedehands caravan voor aanschafwaardegarantie? Dan ontvangt u in de eerste 3 jaar na aankoop de aanschafwaarde. Gelden beide regelingen niet dan ontvangt u de vervangingswaarde.

Extra informatie

Schade door (poging tot) diefstal is alleen verzekerd als uw caravan is beveiligd met een VbV/SCM goedgekeurd disselslot of wielklem. Dit is niet nodig als de caravan in een afgesloten stalling staat. De aanschafwaardegarantie kunt u kiezen als de caravan is gekocht bij een BOVAG- of FOCWA bedrijf. Bewaar de aankoopnota goed.

Reparatie

U kiest zelf wie de schade repareert. Uw caravan laten repareren bij een Univé-schadehersteller heeft voordelen. Kijk voor meer informatie op unive.nl/caravanverzekering/schade.

Schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Keuze: schade door hagel en storm

Schade door storm is standaard meeverzekerd. Heeft u een vouwwagen of stacaravan dan is hagelschade ook standaard meeverzekerd. Bij de toercaravan kunt u kiezen of u schade als gevolg van hagel wilt meeverzekeren.

Keuze: inboedel

Spullen in de caravan zijn verzekerd. Zoals servies, beddengoed en een TV. Of we de schade vergoeden, hangt af van of spullen goed zijn opgeborgen. Diefstal van spullen uit een voortent of luifel is nooit verzekerd. Ook als er geen sporen van inbraak zijn aan de caravan is diefstal niet verzekerd.

Keuze: uitrusting

Schade aan bijvoorbeeld een luifel, voortent, fietsendrager, mover, schotelantenne, zonnepaneel of fietsenrek kan meeverzekerd worden.

Kosten ander vakantieverblijf

Als u de caravan na schade niet meer kunt gebruiken, betalen wij de kosten voor het huren van een ander vakantieverblijf. Wij betalen tot € 35 per persoon per dag voor maximaal 21 dagen. De schade aan uw caravan moet wel verzekerd zijn.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld: als u -of iemand anders- rijdt zonder rijbewijs, opzettelijk schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Ook bij zakelijk gebruik, permanente bewoning, verhuur en schade door onvoldoende onderhoud keren wij niet uit.

Pechhulp

Pechhulp kan niet meeverzekerd worden op de caravanverzekering. U kunt dit wel meeverzekeren via uw auto- of reisverzekering. U bent dan verzekerd voor pech onderweg met uw caravan.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de caravan is gekoppeld aan een motorrijtuig, dan valt schade die door uw caravan wordt veroorzaakt onder de WA-verzekering van het motorrijtuig. Is de caravan niet gekoppeld aan een motorrijtuig dan valt deze schade onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Eigen risico

Het eigen risico is € 100,- per gebeurtenis.

Stallen

De (sta-)caravan of vouwwagen is in een stalling verzekerd. Bij stalling van een toercaravan of vouwwagen in het buitenland geldt dat dit onder bepaalde voorwaarden is verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Een stacaravan is verzekerd in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

Toercaravans en vouwwagens zijn verzekerd in alle landen die op de groene kaart staan.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.