Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De eigen vervoerverzekering verzekert u tegen beschadiging en diefstal van goederen en gereedschappen die u vervoert. Niet alleen tijdens het vervoer, maar dag en nacht.

Wat is verzekerd?

De eigen vervoerverzekering is all risk. U bent daarmee verzekerd voor schade ontstaan door brand,  een ongeval, vallen tijdens laden en lossen, diefstal en alle andere oorzaken die van buiten komen.

Verzekerd bedrag

U heeft keuze uit de volgende verzekerde bedragen per voertuig: € 5.000, € 10.000 of € 15.000.

Voertuigen

De eigen vervoerverzekering kunt u afsluiten voor al uw auto’s, bestelauto’s, vrachtauto’s en aanhangwagens.

Wanneer geldt de verzekering

Uw verzekering is geldig vanaf het moment dat de spullen worden opgepakt om te worden geladen, tot het moment dat de spullen zijn gelost. U blijft dus verzekerd zolang de spullen in het voertuig liggen.

Wat is niet verzekerd?

  • Er zijn situaties waarin wij niet uitkeren. Bijvoorbeeld als u, of iemand anders, rijdt zonder rijbewijs, opzettelijk schade veroorzaakt of rijdt onder invloed van alcohol of drugs. Maar ook als er een handelsverbod voor de spullen geldt.

Diefstal bij een open bak

Schade door diefstal of vandalisme is niet verzekerd als uw voertuig een huif of open bak heeft.

Eigen gebrek of geen goede verpakking

U bent niet verzekerd voor schade door eigen gebrek of eigen bederf van de spullen die u vervoert. Ook is schade niet verzekerd als deze ontstaan is door geen goede verpakking van de spullen.

Weersinvloeden

Schade die veroorzaakt is door weersinvloeden is niet verzekerd. Bijvoorbeeld schade door zonlicht, warmte of vocht.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering geldt alleen voor gereedschappen, materialen en andere zaken die u voor uw werk gebruikt. Spullen die u gekocht heeft voor privégebruik zijn niet verzekerd.

Eigen risico

Het eigen risico is € 250. Als er bij diefstal of vandalisme geen beveiliging aanwezig is, en het verzekerd bedrag is € 10.000 of € 15.000, dan is het eigen risico € 1.000.

Als u niet voorzichtig bent

Als u niet voorzichtig genoeg bent betalen wij de schade niet. Bijvoorbeeld wanneer u spullen zonder toezicht achterlaat in een voertuig dat niet op slot zit. Of als u sleutels in het voertuig achterlaat. Of wanneer u spullen zichtbaar achterlaat in het voertuig.

Waar ben ik gedekt?

U bent onder andere verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, geef dan eerlijk antwoord op onze vragen. Probeer altijd meer schade te voorkomen of te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Overleg eerst met ons voordat u schade laat herstellen of kosten maakt hiervoor. Verandert er iets in uw situatie? Laat het ons weten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U krijgt bericht van ons wanneer u de premie moet betalen. Het is mogelijk om de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of eenmaal per jaar te betalen. Bij betaling per kwartaal, halfjaar of jaar krijgt u korting. Standaard betaalt u via automatische incasso. U kunt er ook voor kiezen om per factuur uw premie te betalen.

Extra informatie

Maandbetaling is alleen mogelijk per automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U krijgt van ons bericht dat wij u verzekeren. Op de polis staat vanaf welk moment u verzekerd bent. U sluit een verzekering af voor maximaal 1 jaar. Daarna verlengen wij uw verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar. Wij stoppen uw verzekering als u de premie niet op tijd betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Dit kunt u doen via uw adviseur of zelf regelen via Mijn Univé. U kunt uw verzekering elke dag opzeggen zonder opzegtermijn. Na uw opzegging krijgt u van ons een bevestiging. Heeft u te veel premie betaald? Dan krijgt u die terug.